15 oktober – Internationale Dag van de Witte Stok | Internationale Dag van de Plattelandsvrouwen | Dag van het Handen Wassen | Gouden Televizier-Ring 2015

Zo jammer dat programma’s als Heel Holland Bakt, Spoorloos, Één tegen 100, We zijn er Bijna of Voice of Holland The Blind Auditions dit jaar niet in aanmerking komen voor een Ring want al deze programma’s trekken (of trokken) wekelijks miljoenen kijkers. Wat is een betere indicatie dan de kijkcijfers voor wat het publiek eigenlijk het beste televisieprogramma vindt?

Deze drie programma’s zijn wel genomineerd voor de Gouden Televizier-Ring 2015:
Expeditie Robinson, Streetlab en SynDROOM.

Internationale Dag van de Witte Stok

Vandaag vragen mensen met een visuele beperking op een positieve manier aandacht voor de (on)toegankelijkheid van openbare ruimten/gebouwen en de verkeersveiligheid. Ken jij de verkeersregels met betrekking tot de witte stok (rollator) en hoe je die moet toepassen?

Artikel 49

In het kader van de verkeersveiligheid, wie kent Artikel 49 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens nog? Even een opfris cursus, in Artikel 49 wordt bepaald dat:
1. Bestuurders moeten blinden, voorzien van een witte stok (of rollator ) met één of meer rode ringen, en overigens alle personen die zich moeilijk voortbewegen, voor laten gaan.
2. Bestuurders moeten voetgangers en bestuurders van een gehandicaptenvoertuig, die op een voetgangersoversteekplaats oversteken of kennelijk op het punt staan zulks te doen, voor laten gaan.

Geen schande als je het niet weet want het blijkt dat zelfs rij-instructeurs niet altijd weten wat de verkeersregels met betrekking tot de witte stok (rollator) zijn en hoe ze die moeten toepassen.

Internationale Dag van de Plattelandsvrouwen

Op deze dag herdenken we de cruciale rol, en bijdrage, van de (inheemse) plattelandsvrouwen in het verbeteren van de landbouw- en plattelandsontwikkeling, de verbetering van de voedselzekerheid en het bestrijden van armoede op het platteland.
Volgens de British Columbia Women’s Institute worden (inheemse) plattelandsvrouwen met diverse uitdagingen geconfronteerd, ik benoem er vier:

  • Lange werktijden; vrouwen hebben vaak meedere banen nodig om hun gezin te kunnen onderhouden
  • Het ontbreken van kansen op onderwijs en technische opleidingen maar ook ontwikkeling van vaardigheden en de aangeleerde vaardigheden te gebruiken.
  • Beperkte toegang tot de gezondheidszorg wat resulteert in hoge moedersterfte, hoge kindersterfte en vroegtijdig overlijden op jonge leeftijd.
  • Krijgen bijna geen krediet; dit beperkt de vrouwen a) in het verkrijgen van landbouwgrond b) kopen van nieuwe planten voor hogere voedselproductie c) en het ontplooien van andere ondernemeningen.

Dag van het Handen Wassen

Wat voor ons de gewoonste zaak van de wereld is, tenminste zou moeten zijn, is in de ontwikkelingslanden verre van normaal… handen wassen! Handen wassen met water en zeep vermindert de kans op diarree met bijna 50% en de kans op een infectie van de luchtwegen met ongeveer 25%. Dus als alle kinderen en volwassenen in ontwikkelingslanden hun handen zouden wassen zou dat miljoenen levens besparen.

Voor iedereen, overal ter wereld, geldt; doe het goed en vaak!
 

(bron: www.rivm.nl )

Deel dit bericht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.