afbeelding ondersteunt dag van het handen wassen

15 oktober – Dag van het Handen Wassen | Dag voor Waarden | Dag van de Witte Stok | Studenten Dag | Spirit Day | Dag van de Plattelandsvrouwen | Kredietunie Dag | ShakeOut-dag | Waterbouwdag | Dag tegen Kanker (BE)

Internationale Dag van het Handen Wassen

Internationale Dag van het Handen Wassen lijkt me een dag die premier Rutte zal omarmen. Figuurlijk dan hé want we moeten ons wel houden aan de 1,5 meter afstand houden coronamaatregel. Zijn uitspraak was je handen stuk staat voor mij symbool voor alles waarmee we nu mee te maken hebben. Hoe ik dat bedoel? De covid-19-pandemie wijst ons er op dat (persoonlijke) hygiëne zoals handen wassen en papieren zakdoekjes gebruiken zeer belangrijk is in de strijd tegen dit virus.

En of je een nu een complotdenker bent of gewoon altijd al een dwarsligger bent geweest of gewoon aandacht te kort komt zoals Willem Engels, Lange Frans, Tisjeboy Jay en Van Haga, (persoonlijke) hygiëne blijft ten alle tijden belangrijk.

Waarom handen wassen?

Via je handen kunnen virussen zoals het nieuwe coronavirus zich verspreiden. Want wie zit er nu niet (ongemerkt) met de handen aan neus of mond. Door regelmatig je handen te wassen voorkom je dat covid-19 zich verspreidt. Eén van de belangrijke adviezen om de verspreiding van het nieuwe coronavirus te voorkomen is om de algemene hygiënerichtlijnen te volgen.

Wanneer was je je handen? In elk geval:*

  • nadat je een activiteit buitenshuis hebt gedaan (zoals boodschappen doen of buiten spelen)
  • vóór het eten klaarmaken
  • vóór het eten
  • na het toiletbezoek
  • na contact met dieren
  • bij het verzorgen van een zieke

*(richtlijnen van het RIVM)

Werelddag voor Waarden

World Values Day (Werelddag voor Waarden) bied je de gelegenheid om even stil te staan bij je eigen waarden. Werelddag voor Waarden 2020 daagt ons uit om na te denken over onze belangrijkste waarden en ernaar te handelen. Dit jaar ligt de focus op het omzetten van onze waarden in daden. In de drukte van alledag is het soms makkelijker om je waarden aan de kant te zetten. Maar het zijn wel onze eigen waarden die de basis vormen van ons leven, zij bepalen onze keuzes en gedrag. Zij vormen de kern van wie we zijn.

Wat is het verschil tussen normen en waarden?

Waarden zijn idealen en overtuigingen die de gedragsregels (normen) bepalen. Een waarde wordt vaak omschreven in één woord zoals: vrijheid, gelijkheid, rechtvaardigheid, solidariteit, respect en tolerantie. Anders gezegd: normen zijn de gedragsregels die zijn afgeleid uit waarden. Voorbeeld: waarde is veiligheid, een afgeleide norm kan zijn: iedereen die een bouwplaats betreedt, moet een helm dragen. Waarde is rechtvaardigheid, een afgeleide norm kan zijn: als je de wet overtreedt krijg je straf.

Internationale Dag van de Witte Stok

Op World Sight Day (Internationale Dag van de Witte Stok ) wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor het belang van een zelfstandig leven voor mensen met een visuele beperking. De witte stok staat hiervoor symbool, daarom wordt deze dag ook wel Dag van de Witte Stok genoemd. Op Internationale Dag van de Witte Stok (World Sight Day) lanceert de Nederlandse Oogvereniging een publiciteitscampagne met als thema: “Samen in het verkeer, oog voor elkaar”. Het thema richt zich op de fietsende medeweggebruiker.

Waarom? Het is een gegeven dat blinden en slechtzienden meer gevaar lopen als zij deelnemen aan het verkeer dan de goedzienden onder ons. Automobilisten en fietsers weigeren vaak om even te stoppen voor iemand die wil over steken. De zienden onder ons kunnen daar direct op reageren of anticiperen. Die luxe heeft de overstekende slechtziende niet. Dus lieve mensen, heb oog voor elkaar. En eigenlijk is deze oproep een hele mooie afsluiter van deze blog. Heb oog voor elkaar, help elkaar en geef om elkaar.

Onderstaande dagen “vieren” we ook vandaag:

Door COVID-19 afgelast of veranderd qua invulling:

Deel dit bericht