15 mei – De dag van de huishoudelijke hulp | Dag van het Gezin | Internationale dag van Gewetensbezwaarde | Internationale MPS Dag

De dag van de huishoudelijke hulp

Initiator van deze dag is Home Works, een bedrijf dat sinds 1994 zorgt voor particuliere hulp in de huishouding. Iedere huishoudelijke hulp verdient wat meer aandacht en respect, dat is de reden dat Home Works besloot om een nationale dag van de huishoudelijke hulp in het leven te roepen.

Voor de één is hulp in de huishouding een luxe voor de ander is het noodzaak, ongeacht de reden dat je gebruik maakt van de diensten van een huishoudelijke hulp sta vandaag eens even stil bij wat jouw hulp voor je betekent. Laat merken dat je haar of hem waardeert en respecteert, hoe je dat doet dat mag je zelf bedenken. 😉

Internationale Dag van het Gezin

Sinds 1994 kennen we de Internationale Dag van het Gezin. Op deze dag wordt stilgestaan bij het belang van het gezin, de positie van de ouder maar ook de positie van het kind in het gezin. Het thema van de Internationale Dag van het Gezin 2017 is: “Gezinnen, onderwijs en welzijn”.

Hoe ziet het hedendaagse gezin eruit?

Als er wordt gesproken over “het gezin” dan wordt daar “het kerngezin” mee bedoeld. Een kerngezin bestaat uit vader, moeder en twee biologische kinderen. Is de samenstelling van het hedendaags gezin gelijk aan het kerngezin? Nee, vandaag de dag zijn gezinnen veel meer divers; je hebt het éénoudergezin, adoptie- en pleeggezinnen, holobi-gezinnen, samengestelde gezinnen, nest-gezin, mikado-gezin, co-ouderschap, LAT relatie, LTA relatie. Daarnaast bestaat ook nog “Hotel Mama”; jongeren blijven langer bij de ouder(s) wonen. En de boemerangkinderen; kinderen die al dan niet tijdelijk weer bij de ouder(s) komen wonen.

Thema 2017: “Gezinnen, onderwijs en welzijn”

Dit jaar gaat de aandacht uit naar de rol die het gezin speelt op het volgen van onderwijs en het algehele welzijn van de familieleden. Verder benadrukt het thema de invloed die het gezin heeft bij het stimuleren van en het volgen van voor- en vroegschoolse onderwijs en het promoten van (levenslang) doorleren bij kinderen en jongeren.

Internationale dag van Gewetensbezwaarde

De Internationale Dag van de Gewetensbezwaarde wordt sinds 1985 jaarlijks door vredesactivisten gebruikt om hun solidairiteit te tonen aan diegenen die weigeren deel te nemen aan militaristische systemen, en die daarom worden vervolgd en gevangen gezet, en hen te ondersteunen. Deze dag wordt eveneens gebruikt om de ervaringen van vroegere generaties te herdenken.

Internationale MPS Dag

Op International MPS day wordt aandacht gevraagd voor de ziekte MPS en wil men meer begrip krijgen voor MPS-patiënten. Goed initiatief, maar wat is MPS? De afkorting MPS staat voor Mucopolysaccharidosen; progressieve ziekten die behoren tot de groep lysosomale stapelingsziekten. Dat houdt concreet in dat een enzym, dat er voor moet zorgen dat glycosaminoglycanen worden afgebroken ontbreekt of niet goed functioneert. De verschillende vormen van MPS hebben een aantal symptomen gemeen: hoornvliestroebeling, geringe lichaamslengte, gewrichtsstijfheid, spraak- en gehoorproblemen, hernia’s, loopneus en hartproblemen.

MPS type Naamgeving
MPS I Hurler – Hurler/Scheie – Scheie
MPS 2 (II) Hunter
MPS 3 (III) Sanfilippo
MPS 4 (IV) Morquio
MPS 5 (V) voorheen apart als Hurler geclassificeerd
MPS 6 (VI) Maroteaux-Lamy
MPS 7 (VII) Sly
MPS 9 (IX) Natowicz

MPS-aandoeningen behoren tot de groep levensbedreigende en progressieve zeldzame aandoeningen.

Deel dit bericht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.