15 mei – Dag van de huishoudelijke hulp | Dag van het Gezin | Internationale dag van de Gewetensbezwaarde | Internationale MPS Dag

Dag van de huishoudelijke hulp

Initiator van deze dag is Home Works, een bedrijf dat sinds 1994 zorgt voor particuliere hulp in de huishouding. De reden dat Home Works besloot om een nationale dag van de huishoudelijke hulp in het leven te roepen is heel simpel, iedere huishoudelijke hulp verdient meer aandacht en respect,

Voor de één is hulp in de huishouding een luxe voor de ander is het noodzaak, ongeacht de reden dat je gebruik maakt van de diensten van een huishoudelijke hulp sta vandaag eens even stil bij wat jouw hulp voor je betekent. Laat merken dat je haar of hem waardeert en respecteert, hoe je dat doet dat mag je zelf bedenken.

Internationale Dag van het Gezin

Sinds 1994 kennen we de Internationale Dag van het Gezin. Op deze dag wordt stilgestaan bij het belang van het gezin, de positie van de ouder maar ook de positie van het kind in het gezin. Het thema van de Internationale Dag van het Gezin 2018 is: “Gezinnen en inclusieve samenlevingen”.

Duurzame Ontwikkelingsdoel 16

Het thema richt zich dit jaar specifiek op het duurzame ontwikkelingsdoel nummer 16: Vrede, veiligheid en rechtvaardigheid. Mooi doel maar wat bedoelen ze precies? De officiële uitleg: Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling, verzeker toegang tot justitie voor iedereen en creëer op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en open instellingen.

Concreet gezegd: focus van Dag van het Gezin ligt op het benadrukken van het belang van gelijke rechten voor alle gezinsleden met name vrouwen. Geboorteregistratie, legale identiteit voor iedereen, het belang van sociale bescherming voor sociale integratie en andere aspecten van sociale integratie en familie-gericht beleid komen ook aan bod.

Internationale dag van de Gewetensbezwaarde

De Internationale Dag van de Gewetensbezwaarde wordt sinds 1985 jaarlijks door vredesactivisten gebruikt om gewetensbezwaarden te ondersteunen en zij willen hun solidariteit  tonen aan diegenen die weigeren deel te nemen aan militaristische systemen, en die daarom worden vervolgd en gevangen gezet. Deze dag wordt eveneens gebruikt om de ervaringen van vroegere generaties te herdenken.

Internationale MPS Dag

MPS Awareness Day heeft tot doel mensen bewust te maken van de zeldzame, genetische ziekte MPS. Goed initiatief, maar wat is MPS? De afkorting MPS staat voor mucopolysaccharidosen; progressieve ziekten die behoren tot de groep lysosomale stapelingsziekten. Dat houdt concreet in dat een enzym, dat er voor moet zorgen dat glycosaminoglycanen worden afgebroken ontbreekt of niet goed functioneert.

De verschillende vormen van MPS hebben een aantal symptomen gemeen: hoornvliestroebeling, geringe lichaamslengte, gewrichtsstijfheid, spraak- en gehoorproblemen, hernia’s, loopneus en hartproblemen.

MPS-aandoeningen behoren tot de groep levensbedreigende en progressieve zeldzame aandoeningen.

Deel dit bericht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.