15 juli – Poolzeeijs Dag | Werelddag van de Vaardigheden van Jongeren

Poolzeeijs Dag

De organisatie PBI (Polar Bear International) heeft 15 juli uitgeroepen tot Arctic Sea Ice Day. Een bewustwordingsdag die aandacht vraagt voor het in snel tempo verminderen van het zee-ijs in het Arctisch gebied én hoe deze trend kan worden omgekeerd. De PBI heeft gekozen voor 15 juli omdat historisch gezien het zee-ijs rond midden juli uiteenvalt.

Nu stellen zij dat als je kijkt naar de jaren tachtig het uiteenvallen van het poolzeeijs 3 weken eerder plaatsvindt. Niet iedereen is het daar mee eens trouwens maar desalniettemin als het er minder zee-is komen de ijsberen in de problemen. Ze moeten dan langer aan wal blijven; en op land kunnen de dieren niet jagen. Je hoeft niet echt een wetenschapper te zijn om te bedenken wat de gevolgen zijn.

Hernieuwbare energiebronnen

Arctic Sea Ice Day wil ons bewustmaken van het feit dat toekomstige generaties ijsberen én mensen de rekening gepresenteerd krijgen van alle beslissingen en plannen die we vandaag de dag maken. Hoe kan de trend worden omgekeerd? Door over te stappen op hernieuwbare energiebronnen zoals waterkracht, zonne-energie, windenergie en energie uit biomassa. Dit heeft economische voordelen en zal de vervuiling verminderen en banen creëren.

Werelddag van de Vaardigheden van Jongeren

Om de aandacht te vestigen op het belang dat jongeren 21e eeuwse vaardigheden leren heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties besloten om 15 juli aan te wijzen als Werelddag van de Vaardigheden van Jongeren ( World Youth Skills Day). In SDG-doel 4.4 staat letterlijk: “ Tegen 2030 het aantal jongeren en volwassenen met relevante vaardigheden, met inbegrip van technische en beroepsvaardigheden, voor tewerkstelling, degelijke jobs en ondernemerschap aanzienlijk opdrijven”.

#WYSD2018

Op het hoofdkwartier van de VN in New York wordt morgen ter ere van World Youth Skills Day 2018 een bijeenkomst georganiseerd waarop afgezanten van de lidstaten, de particuliere sector, burgermaatschappij, academici en jongerenorganisaties samenkomen om te bespreken hoe innovatie en opkomende technologieën, zoals kunstmatige intelligentie (AI), de arbeidsmarkten transformeren, en welke vaardigheden jongeren nodig hebben om in toekomstige economieën te opereren en de aanjagers te worden van een duurzame toekomst,

Jeugdwerkloosheid daalt in Nederland

In 2017 zat 8,9 procent van de 15 tot 25-jarige Nederlandse beroepsbevolking werkloos thuis. Een lichtpuntje is dat juist in die groep de werkloosheid daalt. Het werkloosheidspercentage is sinds 2013 (13,2%) behoorlijk gedaald maar is nog niet terug op het niveau van 2008 (8.6%).

Waar het aanligt weet ik niet maar er blijkt een groot verschil te zitten tussen jongeren (15-25 jaar) zonder en met migratieachtergrond. In 2017 zijn tweemaal (15%) zoveel jongeren met een migratieachtergrond op zoek naar een baan. Werkloosheid komt (26,8%) het meeste voor onder jongeren met een niet-westerse achtergrond. (CBS, 2018).

Deel dit bericht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.