afbeelding versterkt internationale linkshandigheiddag

13 augustus – Internationale Linkshandigendag | Vrijdag de 13e | Amsterdamse Grachtenfestival | Internationale Dag van de Wolf | Wereld Orgaandonatie Dag

Vandaag een gastblog van Aartje Schoemaker (Platform Handschriftontwikkeling)

Internationale Linkshandigendag

Die “dertiende” voor Internationale Linkshandigendag zal geen toevallige dag en datum zijn geweest! Als dat ook nog op een vrijdag was, dan waren de rapen wel goed gaar, nietwaar? Op zo’n ongeluksdag linkshandigheid gedenken of vieren, kennelijk bedoeld om de mensen wakker te schudden. En zo was en is het! Zelfs nu het handschrift als cultureel, immaterieel erfgoed te boek staat. Vanaf 2016 heeft Gina Makken in haar blog “dagen van het jaar” al aandacht geschonken aan de Internationale Linkshandigendag.

Om over de oorsprong ervan even iets bij haar te lenen. Het was Dean R. Campbell die in 1975 in de Verenigde Staten de eerste belangenvereniging van linkshandigen oprichtte. Men zocht naar een bepaalde toepasselijke dag en koos expres voor vrijdag 13 augustus 1976! Gina voegt er fijntjes aan toe: “Dubbel ongeluk of dubbel geluk?

Wetenswaardigheden over linkshandigheid

In deze bijdrage nemen we een aantal losse wetenswaardigheden over linkshandigheid op.

  • in ons land kwam dr. J. Altera in 1972 met de schrijfmethode Links. Het was in de dagen, dat de linkshandigheid langzaam onderkend, maar onderwijskundig nog niet echt serieus werd genomen. Wij vragen ons af hoe didactisch verantwoord linkshandige kinderen vandaag de dag leren schrijven.
  • er is bewijs dat handvoorkeur een genetische invloed heeft en onlangs is ontdekt, dat er een gen is, het LRRTM1 gen, dat bij aanwezigheid in de meeste gevallen de handvoorkeur voor links bepaalt.
  • foetussen kunnen al in de 12e week in het moederlichaam met voorliefde op dezelfde duim zuigen.
  • er zijn (iets) meer linkshandige mannen dan linkshandige vrouwen. (door prenatale invloed van testosteron)
  • Linkshandigen hebben echt andere hersens dan rechtshandigen, artikel op Kennislink.nl van 5 januari 2011
  • volgens Lotte Schelenz, zelf linkshandig, toont de linkshandige in het algemeen meer gevoelsmatig begrijpen, meer bezieling en fantasie, meer ongebondenheid in het denken dan de rechtshandige schrijver.
  • linkshandigen scoren hoger op de dimensies Verlegenheid, Afhankelijkheid en Zichzelf wegcijferen. Zij zijn meer gevoelig voor sociale druk en lijden erg onder kritiek en afwijzing.
  • enkele bekende linkshandigen mogen natuurlijk niet ontbreken: Julius Caesar, Leonardo da Vinci, Barack Obama, Prinses Amalia, Willem van Hanegem, Gert Verhulst, Sabine Appelmans, Lionel Messi en Gina Makken 😉

Hoe vier je Internationale Linkshandigendag?

Wat je zelf kunt doen op deze Internationale Linkshandigendag? Ga op de foto (uh… met iets in je linkerhand of heb je die hand nodig om de foto te maken?) zet je foto online en gebruik de hashtag #leftie #linkshandigendag of je kunt een linkshandige zone inrichten; iedereen in dit gebied moet alles met de linkerhand doen. Knippen, een linkse elleboog geven (handen geven mag nog even niet), eten, hameren. Afijn, er zijn legio activiteiten te bedenken.

Interessante artikelen op Platform voor Handschriftontwikkeling

Op de website van Platform voor Handschriftontwikkeling staan in de rubriek Linkshandigheid drie bijdragen over respectievelijk Overzichtsartikel d.d. 13.08.2013, Linkshandigheid in het handschrift, en een Tiplijstje voor wie linkshandig schrijft. Wil je naar de rubrieken toe klik dan rechts onder het blok Nieuwe artikelen op Lees meer artikelen. Misschien handig om te weten is dat er een online webwinkel is voor linkshandigen.

Wat hangt ons vandaag nog meer boven het hoofd?

Deel dit bericht