uitlichten wereldbevolkingsdag

11 juli – Wereldbevolkingsdag | Nationale Herdenking Srebrenica | Landelijke Open Imkerijdagen | Feest van de Vlaamse Gemeenschap

Wereldbevolkingsdag

Wat is het doel van de Wereldbevolkingsdag? Wereldbevolkingsdag heeft tot doel de publieke aandacht te richten op de urgentie en het belang van de wereldbevolkingsproblemen zoals overbevolking, hongersnood en milieu. Hoe meer mensen hoe groter de problemen worden. Volgens de huidige schattingen worden er jaarlijks ongeveer 83 miljoen mensen aan de wereldbevolking toegevoegd. Zet deze trend door dan dan zal de wereldbevolking blijven groeien en de 8,6 miljard bereiken in 2030, 9,8 miljard in 2050 en 11,2 miljard in 2100.

Conferentie van Caïro

In 1994 organiseerden de VN in Caïro de International Conference on Population and Development (ICPD). De deelnemers van de conferentie stelde een actieplan op met daarin aanbevelingen waarop de bevolkingsontwikkelingen in de wereld dient aangepakt te worden. In november vindt in Nairobi een top plaats ter gelegenheid van de 25e verjaardag van de Conferentie van Caïro.

Inclusieve samenleving

Sinds 1994 is er veel vooruitgang geboekt als het gaat om het verlagen van de moedersterfte en onbedoelde zwangerschappen, maar er is nog steeds ruimte voor verbetering. Want niet alleen de vrouwenrechten liggen onder vuur, kind huwelijken, genitale verminking en voorkeur voor een zoon komen ook nog steeds voor. En wist je dat zwangerschapscomplicatie zoals bloedingen of onveilig uitgevoerde abortussen de belangrijkste doodsoorzaak is onder meisjes tussen de 15 en 19 jaar. Door het actieplan van de ICPD te blijven uitvoeren zal de kans op een meer duurzame, rechtvaardige en inclusieve samenleving worden vergroot.

Five Billion Day

Five Billion Day viel op 11 juli 1987. Statistici van het United Nations Population Fund hadden berekend dat op 11 juli 1987 de 5 miljardste ter wereld zou komen. En wie was dat dan? Die eer ging naar Matej Gašpar uit Zagreb (toen SR Kroatië, SFR Joegoslavië). Nu vraag je wellicht terecht af hoe in hemelsnaam iemand dat kon weten. Simpele verklaring. De (symbolische) eer ging naar de stad Zagreb omdat in 1987 daar de Zomer Universiade werd gehouden.

Om een feestelijk tintje aan de Five Billion Day te geven werd de op dat moment in Zagreb aanwezige VN-secretaris-generaal Javier Peerez de Cuellar naar een geboortekliniek gestuurd op zoek naar een pasgeborene. De VN-secretaris-generaal wees Matej Gašpar aan als de gelukkige. De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft daarna besloten om 11 juli aan te wijzen als Wereldbevolkingsdag (World Population Day). De dag werd voor het eerst gevierd op 11 juli 1990.

Door COVID-19 afgelast, verzet of veranderd qua invulling:

Deel dit bericht