afbeelding versterkt big jump europa

11 juli – Big Jump Europa | Wereldbevolkingsdag | Sea Sunday | Feest van de Vlaamse Gemeenschap | Nationale Herdenking Srebrenica | Keverdag Noord-Holland

Big Jump Europa

Big Jump Europa is een evenement dat in 2002 is bedacht door het European Rivers Network. De Big Jump Europa wil mensen inspireren en enthousiasmeren om zich in te zetten voor het behoud van zoetwaterecosystemen. Maar Big Jump Europa is ook een vingerwijzing naar Europese leiders. Er moet veel meer gedaan worden om onze rivieren te beschermen en te herstellen en om de ambitieuze Kaderrichtlijn Water te implementeren. Dit jaar zullen in diverse Europese landen om 15.00 (CET) duizenden mensen in rivieren, meren, zwemvijvers springen. Waarom? Dit jaar spring je om nog even fijntjes de Europese doelstelling om 25.000 km extra rivieren obstakel vrij te maken voor 2030 in herinnering te roepen.

In Nederland en België ook een Big Jump Europa?

Voorgaande jaren kon je in Nederland meedoen aan een georganiseerde Big Jump evenement. Dit jaar? Dit jaar bepaal je zelf waar je in het water springt voor het goede doel! Kan namelijk geen georganiseerde Big Jump terugvinden. Waar kun je de Big Jump doen in België? Dat kun je terugvinden op goodplanet.be.
De week van 5 tot 11 juli staat in het teken van de Big Jump 2021 Simultane Dam Removal Crowdfunding Action. Dit is een week om het bewustzijn te vergroten over de schade aan de Europese rivieren door duizenden dammen. Het WWF heeft voor deze gelegenheid een crowdfunding gelanceerd waaraan iedereen kan bijdragen door een donatie te doen om de rivier weer haar vrije loop te geven.

Wereldbevolkingsdag

In dit tweede jaar van de COVID-19-pandemie is de wereld opgedeeld in landen die weer langzaam herstellen van de pandemie. Terwijl anderen landen nog steeds verwikkeld zijn in de strijd tegen het coronavirus omdat er onvoldoende of geen vaccins voor handen zijn/waren. Of weer opnieuw de strijd aangaan met een variant van het virus, De pandemie is een aanslag op de gezondheidszorg, met name op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid. Gendergerelateerd geweld nam toe tijdens de lockdown, evenals het risico op kindhuwelijken en vrouwelijke genitale verminking. Omdat programma’s om de schadelijke praktijken af te schaffen werden opgeschort.

Een aanzienlijk aantal vrouwen werd genoodzaakt om hun baan op te geven om thuis voor de kinderen te zorgen en les te geven. Ergo, minder tot geen inkomsten meer. Met dit in het achterhoofd maken veel landen zich zorgen over de veranderde vruchtbaarheidscijfers. Historisch gezien leiden deze zorgen ertoe dat sommige mensenrechten ondergeschikt worden gesteld. Meestal zijn het dan de vrouwen die het haasje zijn.  UNFPA raadt beleidsreacties die de klok terugdraaien af. Deze kunnen zeer schadelijk zijn als zij de rechten, gezondheid en vrije keuzes schenden. Het agentschap benadrukt dat vrouwen op educatief, economisch en politiek gebied in staat moeten worden gesteld om keuzes te maken betreffende lichaam en vruchtbaarheid.

Sea Sunday (kerkelijk)

Elk jaar vieren kerken op de tweede zondag van juli Sea Sunday.  Ze herdenken zeevarenden die ver weg van hun land, geliefden en plaatselijke kerken zijn, in hun gebeden en bedanken hen voor het cruciale werk dat ze doen. Dit jaar wordt op Sea Sunday speciale aandacht geschonken aan het feit dat de zeevaarders onmisbaar zijn tijdens de COVID-19-pandemie. Zij spelen een essentiële rol bij het in stand houden van de vitale goederenstroom zoals voedsel, medicijnen en medische benodigdheden. Zonder hun inzet zou er überhaupt geen wereldhandel zijn.

De offers die zeevarenden brengen zijn groter dan ooit; door de wereldwijde reisbeperkingen worden veel zeevarenden geconfronteerd met een scenario dat ze duizenden kilometers van huis zijn gestrand op het moment dat hun contract afloopt. En geen idee hoe en wanneer ze weer naar huis toe kunnen.

Onze zuiderburen vieren feest, niet 1 maar 11 dagen lang!

Welke dagen zijn door COVID-19 afgelast, verzet of veranderd qua invulling?

Deel dit bericht