11 februari – Dag van de Wetenschap voor Vrouwen en Meisjes | Dikketruiendag | Dag van Alarmnummer 112 | Safer Internet Day | Wereldziekendag

Dag van de Wetenschap voor Vrouwen en Meisjes

Al jaren doet de wereldwijde gemeenschap veel moeite om vrouwen en meisjes te inspireren en te betrekken bij de wetenschap. Ondanks dat blijven vrouwen en meisjes in veel landen uitgesloten van deelname aan de wetenschap. Wat een grote rol speelt is dat door langdurige vooroordelen en gendertypering meisjes op jonge leeftijd al geloven dat een toekomst in de wetenschap, techniek of ICT niet voor hen is. Hoe komen ze toch op dat idee? Want wanneer je vijf, zes of zeven bent, denk je echt niet na over je carrière. Als je maar lang genoeg hoort dat je iets niet kan, ga je het geloven. Daarom is het maar goed dat deze internationale dag in het leven is geroepen! Er moet een einde komen aan gendertypering!

Laten we op deze Internationale Dag van de Wetenschap voor Vrouwen en Meisjes de kracht van innovatie en technologie benutten als motor voor verandering, en samenwerken om alle vrouwen en meisjes in de wetenschap te ondersteunen”, aldus onder-secretaris-generaal van de Verenigde Naties en uitvoerend directeur van VN-vrouwen, Phumzile Mlambo-Ngcuka.

Kom op meiden, kies voor STEM!

In Nederland hebben vrouwen en meisjes gelukkig dezelfde keuzemogelijkheden als mannen en jongens als het gaat om kiezen van een vervolgopleiding. Het aantal vrouwen dat kiest voor een bètatechnische opleiding in het hoger onderwijs (18%) en op de universiteit (27%) stijgt. Maar de vrouwen zijn nog steeds ondervertegenwoordigd. Daarom krijgen meisjes de kans om te ervaren hoe leuk een STEM (Science, Technology, Engineering, and Math)-gerelateerde opleiding is.

Girls in Science Day

Op 13 februari vindt Girls in Science Day plaats op de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden. Daar krijgen meiden uit 4, 5 en 6 vwo de kans om meer te weten te komen over wat je allemaal kan met natuurkunde, sterrenkunde en informatica,

Girlsday op 2 april

Veel vrouwelijk bèta-/technisch en ICT-talent gaat verloren omdat meisjes vaak onbekend zijn met bèta-, technische en ICT-beroepen en opleidingen. Om de onbekendheid weg te halen openen op Girlsday Nederlandse bèta-, technische, ICT-bedrijven én technische of ICT-afdelingen van bedrijven hun deuren voor meisjes van 10 tot 15 jaar. De meisjes kunnen deelnemen aan interessante activiteiten, maken kennis met vrouwelijke medewerkers en leren meer over bèta/technische werkzaamheden. Girlsday is de dag voor meisjes om de onbekende wereld van bèta, techniek en ICT te betreden! Kom op meiden, kies voor STEM.

Dikketruiendag

In Nederland hebben de Warmetruiendag en in België de Dikketruiendag. Het doel is hetzelfde: door de verwarming een graadje lager te zetten en een warme trui aan te trekken de CO2 uitstoot te verminderen. Dit jaar staat de Dikketruiendag in het teken van biodiversiteit en klimaatbestendigheid en heeft als thema “Breng leven in je tuin”. Voor meer biodiversiteit moedigt de overheid de burgers aan om meer leven te brengen in hun tuin, op school of op het werk.

Geen idee hoe? Hieronder volgen een paar voorbeelden:
  • maak bijenkasten, nesten voor hommels, insectenhotels
  • zaai bloemenweides om bestuivende insecten te lokken
  • verwijder onkruid zonder chemische producten
  • plant inheemse hagen en bomen
  • leg een vijver aan
  • geef plastic afval geen kans, gebruik geen plastic bekertjes

Hoe het allemaal begon

Op 16 februari 2005 organiseerde Milieuzorg Op School (MOS) van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie ( de Vlaamse overheid dus ) de eerste “Dikketruiendag” om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Waarom precies op 16 februari? Dat is de datum waarop het Kyoto-protocol in werking trad. De bedoeling van dit protocol is om de uitstoot van broeikasgassen, die leiden tot klimaatverandering, wereldwijd te verminderen.

Deze dagen ook nog op de “dagen van” kalender:

Deel dit bericht