11 december – Internationale Dag van de Bergen | Wereld Kinder Fonds Dag

Internationale Dag van de Bergen

Ieder jaar eren wij op 11 december de meest magische plekken op aarde: de bergen! Deze dag is in 2003 door de Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) in het leven geroepen en biedt de uitgelezen gelegenheid om de diversiteit en de rijkdom van de bergculturen te omarmen. De Internationale Dag van de Bergen zet zich eveneens in om de rechten van inheemse bergvolkeren te erkennen en hun traditionele manier van leven te waarborgen.

Dit jaar staat het thema van International Mountain Day centraal op de mondiale vergadering van de FAO in Rome (Italië). De Mountain Partnership Global Meeting gaat zich puur richten op de uitdagingen en kansen die er inzake duurzame bergontwikkeling zijn. Men zal concrete acties ondersteunen die het bewustzijn over het belang van bergen en hun volkeren verhogen en men zal zelf internationale beleidsplannen uitstippelen die de veerkracht van de bergvolkeren en berggebieden zal versterken.

Bergen onder druk: klimaat, honger en migratie

Bijna een miljard mensen leven in berggebieden, en meer dan de helft van de wereldbevolking is afhankelijk van bergen voor water, voedsel en schone energie. Toch worden bergen bedreigd door klimaatverandering, bodemdegradatie, over exploitatie en natuurrampen, met mogelijk verreikende en verwoestende gevolgen, zowel voor berggemeenschappen als voor de rest van de wereld. En ondanks de belangrijke rol die bergen spelen blijven ze vaak het ondergeschoven kindje bij internationale onderhandelingen en beleidsvorming.

De extreme kwetsbaarheid van bergen zetten hun natuurlijke rijkdommen onder toenemende druk, die weer invloed hebben op bergvolkeren. Door bijvoorbeeld de stijgende temperaturen smelten gletsjers in hoog tempo, waardoor de zoetwatervoorraden voor de bergvolkeren in gevaar komen. Met als gevolg honger, armoede en gedwongen migratie. De overgrote meerderheid van de bergbewoners leven al onder de armoedegrens en een derde van hen heeft te kampen met de dreiging van voedselonzekerheid. Dit alles resulteert direct in een toenemende migratie.

Wereld Kinder Fonds Dag

Joseph Lam, de oprichter en president van het World’s Children’s Fund (WCF) en initiator van Wereld Kinder Fonds Dag, werd geboren in 1958 in de Britse kroonkolonie Hong Kong. Op 24-jarige leeftijd bezocht hij samen met zijn moeder Nora Lam (een Chinese evangelist) Moeder Teresa in Calcutta (India). Hij was zo onder de indruk van het werk van Moeder Teresa dat hij besloot om de rest van leven te wijden aan humanitaire hulp. In 1993 startte Joseph zijn eerste kinderhulpverleningsprogramma en in 1996 richtte hij de non-profit organisatie Wereld Kinder Fonds op.

Geen enkel kind mag honger lijden, naakt zijn of verstoken zijn van liefde,” aldus Joseph Lam en daar staan we bij stil op Wereld Kinder Fonds Dag.

Deel dit bericht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.