12 december – Stoffendag 2017 | Universele Gezondheidszorg Dag

Stoffendag 2017

Stoffendag is een dag bedoeld voor een specifiek beroepsgroep, en nee dat zijn niet de kleermakers. Stoffendag is bedoeld voor gebruikers van chemische stoffen. Tijdens deze dag staat onder andere het delen van kennis over het omgaan met gevaarlijke stoffen centraal. Experts en ervaringsdeskundigen bespreken de laatste ontwikkelingen, best practices en de veranderingen in de wet- en regelgeving. Je kunt deelnemen aan verschillende workshops en natuurlijk is er ruimte om te netwerken. Wil je meer weten over het programma van Stoffendag? Klik hier.

Universal Health Coverage Day ( UHC)

Universal Health Coverage Day (Dag van de Universele Gezondheidszorg) wordt jaarlijks op 12 december gehouden. Deze datum is gekozen om te herdenken dat op 12 december 2012 de resolutie die landen oproept om betaalbare en kwalitatief hoogwaardige gezondheidszorg bereikbaar te maken voor iedereen werd aangenomen. Sindsdien zien de Wereldbank en de World Health Organization (WHO) UHC als een topprioriteit voor duurzame ontwikkeling.

De initiators voor deze campagne zijn onder andere de Rockefeller Foundation, de Wereldgezondheidsorganisatie en de Wereldbank. Tijdens deze dag worden activiteiten georganiseerd die gaan over het belang van en toegang tot de gezondheidszorg. Per slot van rekening zijn gezonde mensen essentieel voor het sociale en economische welzijn van landen.

Universele Gezondheidszorg

Universele Gezondheidszorg (Universal Health Coverage) betekent dat wereldwijd iedereen toegang heeft tot de gezondheidsdiensten die ze nodig hebben en dat het gebaseerd moet zijn op behoefte en los moet staan van het vermogen om te voor deze zorg te kunnen te betalen. Om ervoor te zorgen dat alle landen dit doel bereiken, worden vier actiestrategieën vastgelegd: beschikbaarheid, toegankelijkheid, aanvaardbaarheid en kwaliteit.

Antwoord op de wie, wat, hoe vraag:

  • wie: alle mensen, inclusief de allerarmsten en meest kwetsbaren
  • wat: een volledig scala aan essentiële gezondheidsdiensten; waaronder preventie, behandeling, ziekenhuiszorg en pijnbestrijding.
  • hoe: kosten worden gedeeld door middel van vooruitbetaling en een risicodelingssysteem

Wist je dat tenminste 400 miljoen mensen geen toegang hebben tot één of meer essentiële gezondheidsdiensten en dat 6% van de mensen in de lage- en middeninkomens landen door de uitgaven aan gezondheidszorg terechtkomen in de uitzichtloze put van extreme armoede.

Wat bedoel je met “het recht op gezondheid?”

Eén van de definities die ik tegenkwam is die van Paul Hunt, rapporteur van de Verenigde Naties voor het recht op gezondheid van 2002 tot en met 2008.

Het recht op gezondheid is het recht op een doelmatig en geïntegreerd gezondheidssysteem, dat zowel gezondheidszorg als de onderliggende determinanten* van gezondheid omvat. Dit systeem moet bovendien beantwoorden aan de nationale en lokale prioriteiten en toegankelijk zijn voor iedereen.

Met onderliggende determinanten van (on)gezondheid worden alle factoren bedoeld die de volksgezondheid beïnvloeden. Denk aan persoonsgebonden factoren (bv. bloeddruk, cholesterol en overgewicht), leefstijl (bv. roken en overmatig alcoholgebruik) en de omgevingsfactoren (bv. luchtverontreiniging of achterstandsbuurt).

Universele Gezondheidszorg is een middel om het mensenrecht “het recht op gezondheid” te bevorderen.

Deel dit bericht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.