10 oktober – Landelijke Dag Psychische Gezondheid | Europese dag en Werelddag tegen de Doodstraf | Dag van Curaçao | Dag van de Duurzaamheid voor het onderwijs | Dag van de Omgevingswet | Dag van de Payroll-professional | Dag van de Freelancer | Dutch Food Week | Dag van de Geestelijke Gezondheid | Daklozendag | Dag van het Zicht

Landelijke Dag Psychische Gezondheid

De Landelijke Dag Psychische Gezondheid bestaat sinds 1997. MIND (voorheen Fonds Psychische Gezondheid) coördineert de Landelijke Dag Psychische Gezondheid in Nederland met diverse activiteiten in het hele land. Landelijke Dag Psychische Gezondheid heeft een vierledig doel:

  • het thema psychische gezondheid meer bekendheid geven
  • kennis over psychische problemen vergroten
  • stigmatisering tegen gaan
  • mensen stimuleren en adviseren om meer informatie en hulp te zoeken

Werelddag van de Geestelijke Gezondheid

De datum van 10 oktober voor de Landelijke Dag Psychische Gezondheid is natuurlijk niet zomaar uit de lucht komen vallen. World Federation for Mental Health (WFMH) organiseert namelijk al sinds 1992 jaarlijks op 10 oktober World Mental Health Day met ieder jaar een ander thema. Dit jaar gaat het thema van de Werelddag van de Geestelijke Gezondheid over zelfmoordpreventie.

Dag tegen de Doodstraf

Sinds 2003 wordt op 10 oktober de Werelddag tegen de Doodstraf georganiseerd. Omdat de Europese Commissie vindt dat iedereen, ongeacht wat hij of zij ook gedaan heeft, een menswaardige behandeling moet krijgen sloten zij zich in 2007 hierbij aan.

De Europese Unie (EU) en de Raad van Europa verzetten zich te allen tijde krachtig tegen de doodstraf en onder alle omstandigheden. De doodstraf is een wrede, onmenselijke en onterende straf die in strijd is met het recht op leven. Doodstraf betekent wraak, geen gerechtigheid, en de afschaffing ervan draagt bij aan de verbetering van de menselijke waardigheid.

Thema werelddag: Kinderen, de vergeten slachtoffers

De 17e editie van Werelddag tegen de doodstraf legt dit jaar de focus op de rechten van kinderen van wie de ouder(s) ter dood is (zijn) veroordeeld of geëxecuteerd. Hoe een kind de impact van het gehele traject van arrestatie, proces, veroordeling, verblijf in een dodencel, executiedata, executie zelf en de nasleep daarvan moet verwerken wordt vaak vergeten.

De herhaalde cycli van hoop en teleurstelling kunnen leiden tot een emotionele en psychologische last die soms tot ver in de volwassenheid zijn effect heeft. Stigmatisering en het verlies van een ouder versterken allemaal de diepe instabiliteit in het dagelijkse leven van het kind. Deze gevolgen kunnen worden gezien als een schending van hun mensenrechten.

De doodstraf in de praktijk

  • 106 landen hebben de doodstraf afgeschaft voor alle misdrijven
  • 8 landen hebben de doodstraf afgeschaft voor gewone misdrijven
  • 28 landen streven naar afschaffing
  • 56 landen handhaven de doodstraf
  • 20 landen hebben in 2018 executies uitgevoerd
  • de top 10 meeste executies: China, Iran, Saoedi-Arabië, Vietnam, Irak, Egypte, USA, Japan, Pakistan en Singapore

(bron: www.worldcoalition.org)

Het is dringen vandaag op de “dag van” kalender:

Deel dit bericht