afbeelding versterkt filevrije dinsdag

10 november – Filevrije Dinsdag | Dag van de Mantelzorg | SURF Onderwijsdagen | Sesamstraatdag | Wereldwetenschapsdag voor Vrede en Ontwikkeling | Internationale Accountantsdag | Internationale Dag van Malala

Filevrije Dinsdag

Waarom is het nodig om vandaag de Filevrije Dinsdag te organiseren? Volgens de cijfers van de Verkeersonderneming is namelijk niet dinsdag de drukste dag op de weg. De drukste ochtendspits wordt gemeten op donderdag en de drukste avondspits op woensdag. Ach, het gaat om het principe van een filevrije dag zullen we maar zeggen. Goed, ik gooi er wat cijfers tegen aan. Volgens het CBS is het aantal auto’s in Nederland ten opzichte van een jaar geleden met 1,7% gestegen.

In precieze cijfers komt het neer op 8,7 miljoen personenauto’s aan het begin 2020. Waarvan 1 miljoen op naam van een bedrijf staat. Een groot deel daarvan begeeft zich meerdere dagen in de week op de weg. Om de werkende de voordelen van thuiswerken te laten ondervinden wordt de Filevrije Dinsdag georganiseerd.

Filevrije wegen door covid-19

Dat covid-19 ook zijn positieve kanten heeft blijkt uit het artikel over ons mobiliteitsgedrag geschreven door expert mobiliteitsbeleid Jos Hollestelle en hoogleraar gebiedsontwikkeling Co Verdaas. We hebben het allemaal ervaren. Tijdens de intelligente lockdown, die 16 maart inging, stortte het wegverkeer in. Thuiswerken werd de norm en het resultaat was dat het aantal auto’s in de ochtendspits halveerde. Als je meer wilt weten over dit onderwerp dan kan ik je van harte het artikel van de beide heren aanbevelen.

Dag van de Mantelzorg

Op Dag van de Mantelzorg wordt extra aandacht gegeven aan iedereen die zorgt voor iemand die langdurig ziek of hulpbehoevend is. En extra aandacht verdienen de ongeveer 4,4 miljoen mantelzorgers zeker want door het veranderende overheidsbeleid komen er steeds meer taken bij hen te liggen. Ken jij in je naaste omgeving iemand die mantelzorger is? Vraag dan eens of je hem of haar ergens mee kan helpen. Want mantelzorg verlenen is zowel geestelijk als lichamelijk zwaar. Spreek uit eigen ervaring. Ben je niet instaat om een mantelzorger wat uit handen te nemen dan kun je diegene ook een kaartje sturen of een kleine attentie geven. Niets moet, alles mag. Het gaat om het gebaar per slot van rekening! Niet waar?

Wanneer spreek je van mantelzorg?

Mantelzorg is altijd onbetaalde hulp, en mantelzorg kan en mag nooit als een verplichting aan iemand worden opgelegd. Wat is dan mantelzorg? Volgens de Nationale Raad voor de Volksgezondheid: “Mantelzorg is zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt gegeven aan een hulpbehoevende door één of meerdere leden van diens directe omgeving, waarbij de zorgverlening direct voortvloeit uit de sociale relatie.”

Let op! Sommige dagen hebben een andere invulling gekregen

Deel dit bericht