10 november – Dag van de Mantelzorg | Wereld Wetenschapsdag voor Vrede en Ontwikkeling | Waterbouwdag

Dag van de Mantelzorg

Definitie volgens de Nationale Raad voor de Volksgezondheid: “Mantelzorg is zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt gegeven aan een hulpbehoevende door één of meerdere leden van diens directe omgeving, waarbij de zorgverlening direct voortvloeit uit de sociale relatie.

Laat je zien! is het thema van de Dag van de Mantelzorg 2015

Jij als mantelzorger mag je laten zien, jij verdient erkenning en waardering van ons allemaal, elke dag en niet één dag per jaar!Iedereen in je omgeving zal eens moeten stilstaan bij wat je doet, zeker als je het moet combineren met je werk. Alleen, beste mantelzorger(ster), let alstublieft ook een beetje op jezelf. De kans dat je te veel hooi op je vork neemt is groot want je verleent mantelzorg aan een dierbare. Je bent niet alleen betrokken bij de verzorging maar je bent ook vaak emotioneel betrokken.

Als je je niet “laat zien” als mantelzorger dan weten mensen in je omgeving ook niet welke belangrijke rol je nog meer vervult. En op het moment dat je gezien wordt, schroom dan ook niet om hulp en steun te vragen aan familieleden, vrienden, maar ook aan de gemeente of het wijkteam.

Er worden vandaag veel activiteiten georganiseerd, klik hier voor het overzicht.

Wereld Wetenschapsdag voor Vrede en Ontwikkeling

Deze dag is op initiatief van de UNESCO ontstaan en werd voor het eerst gevierd in 2002.
De Wereld Wetenschapsdag voor Vrede en Ontwikkeling is er om de rol en betrokkenheid van de wetenschap en wetenschappers voor een duurzame samenleving te benadrukken, en is ook bedoeld om het publiek bewust te maken van het belang van de wetenschap alsmede om de kloof tussen wetenschap en samenleving kleiner te maken. De vieringen trekken elk jaar weer veel media en publieke aandacht.

Thema 2015

Thema voor dit jaar is: “Wetenschap voor een duurzame toekomst; het vieren van het UNESCO Science rapport.”
Wetenschap is van essentieel belang om veel van de doelstellingen van de 2030 Agenda for Sustainable Development te bereiken. Het UNESCO Science rapport verschijnt om de vijf jaar en wordt vandaag gepresenteerd.

De belangrijkste boodschap van de nieuwste editie kan worden samengevat in slechts vier woorden:
meer onderzoek – een betere ontwikkeling.

Waterbouwdag, Thema 2015 “Kunst of kunde?”

De Waterbouwdag is elk jaar weer dé bijeenkomst voor de Nederlandse en Vlaamse waterbouwbedrijven. Deze bedrijven houden zich bezig met landwinning, baggerwerk, hoogwaterbescherming, constructieve waterbouw, havenontwikkeling en gebiedsinrichting.

Uitreiking van de prof.dr.ir. Jan Agemaprijs.

Een prijs die eens in de vijf jaar wordt uitgereikt aan bestaande innovatie waterbouwprojecten.
De 5 genomineerde waterbouwkundige werken zijn:

  • Herinrichting Olde Mate
  • Kustwerk Katwijk
  • Maasvlakte 2
  • Omlegging Zuid-Willemsvaart en Ruimte voor de Rivier
  • Ontpoldering Noordwaard.

Om 16:00 wordt door Bas Jonkman (TU Delft) de winnaar van de Agemaprijs bekend gemaakt.

Deel dit bericht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.