wereldmissiedag voor de kinderen

3 oktober – Wereldmissiedag van de Kinderen | World Communion Sunday | Wereld MSA Dag | Open Bedrijvendag (BE) | Leidens Ontzet

Wereldmissiedag van de Kinderen

Sinds 1950 wordt op de eerste zondag van oktober in de katholieke kerk Wereldmissiedag van de Kinderen gevierd. Overal ter wereld gaan kinderen andere kinderen helpen. Dat doen ze door op Wereldmissiedag van de Kinderen bijvoorbeeld een beetje van hun zakgeld opzij te leggen en in het spaarzakje van Missio te doen. Missio is de organisatie van de katholieke kerk die gelovige mensen in arme landen helpt. Elk jaar staat een ander land centraal. En dit jaar worden de kinderen in de weeshuizen in Guinee geholpen.

World Communion Sunday

In de jaren ’30 was het niet allemaal rozengeur en maneschijn; dit waren de jaren van de Grote Depressie, de jaren dat het nazisme en fascisme spook door Europa waarde en de hele wereld bedreigde. De jaren dat mensen met angst en beven de toekomst tegemoet zagen. Juist in die onzekere periode (1933) kwam ene dr. Kerr, predikant in de Presbyteriaanse Kerk, met het idee voor een World Communion Sunday want per slot van rekening zien velen het geloof als de reddingsboei waaraan zich vast kunnen klampen in onzekere tijden.

Het richt zich op de viering van de eucharistie. In het begin verspreidde het concept van World Communion Sunday zich maar langzaam, mensen besteden er niet veel aandacht aan. Pas tijdens de Tweede Wereldoorlog kreeg World Communion Sunday meer aandacht. In een wereld die in brand staat zoeken mensen geruststelling en troost en dat vinden zij bij elkaar en in het geloof.

Wereld MSA Dag

Multiple of Meervoudig Systeem Atrofie (MSA) is een verzamelterm voor een neurologische aandoening waarbij in bepaalde delen van de hersenen (met name de kleine hersenen) zenuwcellen afsterven. Naast trillen en beven zijn abnormale oogbewegingen en spraakproblemen symptomen van deze ziekte. De symptomen komen voor een groot deel overeen met de ziekte van Parkinson: trillen, stijfheid en moeite met bewegen. Het verschil is dat er andere hersengebieden zijn aangetast en afsterven.

Ongeveer 5 op 100.000 mensen hebben kans de ziekte te krijgen. Na de diagnose leven mensen met MSA nog gemiddeld 9 tot 10 jaar. Op World MSA Day staan we stil bij iedereen die met MSA te maken heeft en wordt er ook gepleit voor meer geld voor MSA-onderzoek.

Symptomen waaraan je MSA kan herkennen:

  • trage bewegingen
  • spierstijfheid
  • evenwichtsproblemen
  • spraakproblemen
  • slikmoeilijkheden
  • coördinatiestoornissen
  • urineblaasprobleem
  • impotentie
  • lage bloeddruk bij staan
  • ademhalingsproblemen: gierende, piepende ademhaling

A Mile en/of A Candle for MSA

De organisatie achter Wereld MSA Dag roept mensen op om klokslag 20.00 lokale tijd uit solidariteit een kaars aan te steken en deze een uur te laten branden. Op die manier wordt er een virtuele lichtstroom gecreëerd die 24 uur lang van tijdzone naar tijdzone reist. Ben je meer een doener dan kun je ook gaan lopen of fietsen. Elke stap, elke kilometer telt mee. Het uiteindelijke doel is om een rondje om de aarde te lopen / fietsen (40.075 kilometer).

De viering van deze dagen is aangepast vanwege COVID-19

Deel dit bericht