27 februari – Chili dag | Internationale Dag van de IJsbeer | Wereld NGO Dag

Chili dag

Waar ligt de oorsprong van chili zoals de Amerikanen chili con carne noemen. Als je op het internet achter de geschiedenis van chili con carne aangaat dan kom je diverse verhalen tegen. Waar het niét vandaan komt is Mexico, daar is 95% het wel over eens. Waar dan wel zul je denken. Tja daar zijn “de geleerden” het niet over eens.

Mijn favoriete oorsprongsverhaal zal ik met jullie delen. We gaan terug naar de 17e eeuw, de tijd waarin María Coronel y Arafia (2 april 1602 ) leefde. Op zestienjarige leeftijd ging zij (en haar moeder en zus) bij de orde der Franciscanen en haar ouderlijk huis werd het klooster van haar woonplaats Ágreda. Zij koos ervoor om als zuster Maria de Jesus de Agreda verder door het leven te gaan.

De teleporterende non

Er wordt gezegd en geschreven dat Maria de Jesus de Agreda de gave had om op twee plaatsen tegelijkertijd te zijn. Zij verscheen als missionaris ontelbare keren aan de indianen in Texas om het woord van God te verkondigen. Toen deze indianen naar de Franciscaanse zendelingen in New Mexico gingen en aan hen vroegen om gedoopt te worden vielen de zendelingen zo wat van hun figuurlijke stoel.

De zendelingen vroegen om een verklaring. De indianen vertelde dat een vrouw in een blauw gewaad hen had opgedragen om op zoek te gaan naar zendelingen met het verzoek om gedoopt te worden.

Wat heeft dit met chili con carne te maken?

Na gedegen onderzoek bleek het om de Spaanse non, latere Moeder-overste, Maria de Jesus de Agreda te gaan. Een bisschop was aanwezig geweest bij één van Maria de Jesus de Agreda astrale reizen en trad op als getuige. Saillant detail is dat zuster Maria nooit het klooster heeft verlaten. Wat heeft bovenstaand verhaal nu met chili con carne te maken?

Er wordt verteld dat bij terugkomst van één van haar astrale reien zij de ingrediënten voor chili con carne op een boodschappen briefje schreef: chili pepers, bizon vlees, uien en tomaten. Het was natuurlijk wel een dingetje om bizon vlees te krijgen in Spanje. Maar we mogen dus uit dit verhaal concluderen dat de indianen uit Texas aan de basis staan van de chili con carne.

Internationale Dag van de IJsbeer

Door klimaatverandering hebben ijsberen en andere pooldieren het zwaar. Het zee-ijs smelt waardoor hun jacht- en leefgebied langzaam verdwijnt. De afname van zee-ijs houdt in dat ijsberen minder jachtgebied overhouden en dat de ijsschotsen steeds kleiner worden. De ijsschotsen en het jachtgebied komen verder uit elkaar te liggen waardoor de ijsberen steeds grotere afstanden moeten zwemmen om van het ene jachtgebied naar het andere te komen.

Nu zijn volwassen ijsberen van huis uit goede zwemmers maar de jonkies houden het vaak niet vol en verdrinken onderweg. De initiator van Dag van de IJsbeer, Polar Bears International, vraagt met deze dag om extra aandacht voor de impact van de wereldwijde opwarming van de aarde.

Pole to Pole campagne

Wil je én geld verdienen én iets doen aan het verminderen van het smelten van het zee-ijs? Doe dan mee aan de Pole to Pole campagne! Het enige wat je hoeft te doen is de stekker uit alle elektrische apparaten te trekken waarvan de stekker altijd in het stopcontact zit want ‘ze’ verbruiken ook dan stroom! Wist je dat alle apparaten die in de stand-by-modus staan samen verantwoordelijk zijn voor ongeveer 1% van de wereldwijde CO2-uitstoot? Kom in actie en trek de stekker van al je stand-by elektrische apparaten uit het stopcontact!

Wereld NGO Dag

Een niet-gouvernementele organisatie of NGO is onafhankelijk van de overheid. NGO’s richten zich in de meeste gevallen op het behartigen van maatschappelijke belangen. Bijvoorbeeld ontwikkelingssamenwerking, natuur- en milieubescherming, gezondheid of mensenrechten. Deze organisaties hebben in de regel geen winstoogmerk. Wereld NGO Day belicht de zinvolle veranderingen die ontstaan uit de kracht van innovatieve NGO’s.

De term NGO ging men gebruiken na een vermelding in het Handvest van de Verenigde Naties (1945). Hierin werden NGO’s erkend als gesprekspartner van de VN. Veel mensen zijn lid van één of meer NGO’s. Sommige NGO’s hebben honderdduizenden leden, ze zijn daarmee een belangrijke factor in de samenleving. Voor velen vormen zij een essentieel element van een goed werkende democratie, naast overheid en bedrijfsleven.

Deel dit bericht