afbeelding versterkt Srefidensi Dey

25 november – Srefidensi Dey | Internationale Dag voor de Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen | White Ribbon Day | Werkbezoekdag

Srefidensi Dey

Vandaag viert Suriname (online?) feest, het is Srefidensi Dey. Onafhankelijkheidsdag. Op 25 november 1975 werd Suriname onafhankelijk van Nederland. In het bijzijn van kroonprinses Beatrix, prins Claus en de toenmalige premier Den Uyl vond de proclamatie plaats van de onafhankelijke Republiek Suriname. Nederland beloofde Suriname 3,5 miljard aan Nederlandse guldens aan ontwikkelingshulp. Klaarblijkelijk zagen veel Surinamers de toekomst somber in want vlak voor en na de onafhankelijkheid vertrokken er 40.000 Surinamers naar Nederland. Ongeacht waar je nu ook woont, ik zeg tegen alle Surinamers: Wan Switi Srefidensi Dey!

Dag voor de Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen

Internationale Dag voor de Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen 2020 kan niet voorbijgaan zonder het te hebben over corona. De covid-19-pandemie waarin we nu zitten zorgt namelijk voor een sneeuwbaleffect als het gaat om huiselijk geweld. Deze explosieve toename van geweld tegen vrouwen en meisjes wordt ook wel de schaduwpandemie genoemd. Bijkomend probleem is dat door de covid-19-pandemie wereldwijd gezondheidsdiensten worden overbelast. Essentiële diensten zoals opvanghuizen voor huiselijk geweld en hulplijnen zitten aan hun plafond qua kunne. Om een lang verhaal kort te houden, om deze schaduwpandemie te overwinnen is een wereldwijde collectieve inspanning nodig.

Geweld tegen vrouwen is niet alleen slaan!

Bij geweld tegen vrouwen is huiselijk geweld het eerste wat bij me opkomt maar het is helaas meer omvattend. Andere vormen: vrouwenbesnijdenis, andere vormen van verminking, dwangvoeding, uithuwelijken, vroege zwangerschap, praktijken die geboorteregeling beperken, voorkeur voor mannelijke kinderen, stalking, verkrachting en andere vormen van seksueel geweld, gedwongen prostitutie en handel in vrouwen, seksegericht geweld, zoals het dwingen tot pornografie, tot het dragen van bepaalde kleding en opsluiting in huis en niet te vergeten eerwraak.

16 Dagen van Activisme

Dit jaar heeft de 16-daagse campagne van activisme tegen gendergerelateerd geweld het thema “Orange the World: Fund, Respond, Prevent, Collect!”. Zonder de covid-19-pandemie krijgt wereldwijd gezien al 1 op de 3 vrouwen te maken met geweld in haar leven. Dat kan allerlei vormen aannemen, van seksuele intimidatie tot aanranding en verkrachting, van huiselijk geweld tot doodslag en van gedwongen huwelijken tot genitale verminking. De campagne die jaarlijkse start op 25 november en eindigt op 10 december (Internationale Dag van de Mensenrechten) is er op gericht om geweld tegen vrouwen en meisjes te voorkomen en uitbannen. Dit jaar ligt tijdens de gezondheidscrisis de focus op preventie, het verzamelen van gegevens die levensreddende diensten voor vrouwen en meisjes kunnen verbeteren en is de roep om meer financiele steun essentieler dan ooit.

Orange the World op sociale media

Net als in voorgaande jaren zullen iconische gebouwen en monumenten oranje worden verlicht om te pleiten voor een geweldloze toekomst. Dit jaar roept de initiator op om tijdens de 16 daagse activisme campagne je solidariteit met overlevenden van gendergerelateerd geweld te tonen door je social media profiel oranje te laten kleuren. Op unwomen.org kun je banners voor Facebook, Twitter en Instagram downloaden.

White Ribbon Day

White Ribbon Day roept mannen en jongens op om te stoppen met het geweld tegen vrouwen en meisjes. En zet zich in voor gendergelijkheid, geweldloze relaties en willen mannen leren dat echte mannelijkheid betekent dat je pas een echte man bent als je GEEN geweld tegen vrouwen en/of meisjes gebruikt. Sinds haar oprichting in 1991 vraagt White Ribbon aan mannen om vandaag een wit lint te dragen. Als belofte om nooit geweld tegen vrouwen en meisjes te plegen of te vergoelijken of om er over te zwijgen. Want, zo zegt de organisatie, mannen zijn het belangrijkste onderdeel van de oplossing.

Onderstaande dagen hebben een andere invulling door covid-19

Deel dit bericht