afbeelding versterkt dag van de bossen

21 maart – Internationale Dag van de Bossen | Dag van de Clusterhoofdpijn | Dag van de Zorg (BE) | Dag van de Goede Daad | Internationale Dag voor de Uitbanning van Rassendiscriminatie | Dag voor de Alleenstaande Ouder | Wereldpoëzida | Internationale Kleurendag | Internationale Dag van Newroz | Wereld Poppenspel dag | Wereld Downsyndroom Dag | De Stille Omgang Amsterdam | Happy Bachdag | Week van Solidariteit met de Volkeren in de Strijd tegen Racisme en Rassendiscriminatie

Internationale Dag van de Bossen

In 2012 riep de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties 21 maart uit tot Internationale Dag van de Bossen. Een eigen “dag van” brengt het belang van alle soorten bossen extra onder de aandacht. Op Dag van de Bossen worden landen aangemoedigd om activiteiten die betrekking hebben op bossen en bomen te organiseren. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een boomplantdag. Dag van de Bossen wordt niet alleen door United Nations Forum on Forests en de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) georganiseerd. Regeringen, het Collaborative Partnership on Forests en andere relevante organisaties in het veld verlenen samenwerking.

Het thema van de Internationale Dag van de Bossen

Bosherstel: een pad naar herstel en welzijn.” is het thema voor 2021. Dit thema past in het UNEP project het “Decennium van het Ecosysteem Herstel” (2021-2030). Dit project is een initiatief om mensen bewust te maken van het belang en de urgentie van een duurzame toekomst. Het herstel en het duurzaam beheer van bossen helpen de klimaatverandering en de biodiversiteitscrises aan te pakken. Het produceert ook goederen en diensten voor duurzame ontwikkeling en stimuleert een economische activiteit die banen creëert en levens verbetert.

Wij zijn verbonden met bossen

Als we een glas water drinken, in een notitieboekje schrijven, medicijnen tegen koorts slikken of een huis bouwen dan leggen we niet altijd de link met bossen. En toch zijn deze en vele andere aspecten van ons leven op de een of andere manier verbonden met bossen. Bossen spelen een cruciale rol bij het bestrijden van armoede en bij het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s). Maar ondanks al deze onschatbare ecologische, economische, sociale en gezondheidsvoordelen, gaat de wereldwijde ontbossing in een alarmerend tempo door. Duurzaam bosbeheer en het gebruik van hulpbronnen zijn essentieel voor het bestrijden van klimaatverandering en voor het bijdragen aan de welvaart en het welzijn van huidige en toekomstige generaties.

Wist je dat?

  • bossen de thuisbasis zijn meer dan 60.000 boomsoorten en van ongeveer 80% van alle aardse biodiversiteit?
  • ongeveer 1,6 miljard mensen voor voedsel, onderdak, energie, medicijnen en inkomen afhankelijk zijn van bossen?
  • de wereld elk jaar 10 miljoen hectare bos verliest (ongeveer zo groot als IJsland)? Dat staat gelijk aan 12 tot 20% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen.
  • landdegradatie een gebied groter dan Zuid-Amerika treft?

Dag van de Clusterhoofdpijn

Wat is clusterhoofdpijn? Clusterhoofdpijn is een vrij zeldzame maar zeer ernstige vorm van hoofdpijn die in aanvallen optreedt. De pijn zit aan één kant van het hoofd, rond het oog. Clusterhoofdpijn wordt ook Neuralgie van Horton genoemd en staat in de volksmond ook wel bekend als “zelfmoordhoofdpijn” (suicide headache), vanwege de bijna ondraaglijke pijn. Deze hoofdpijn komt meer voor bij mannen dan bij vrouwen. Er bestaan twee verschillende vormen: episodische clusterhoofdpijn en chronische clusterhoofdpijn. Bij de episodische vorm treden de aanvallen in clusters van enkele weken tot maanden op, waarna deze weer spontaan verdwijnen. Dit in tegenstelling tot de chronische variant. Aanvallen kunnen dan dagelijks, het hele jaar door voorkomen.

Het is een drukte van belang op de “dagen van” kalender:

Onderstaande dagen hebben hun programmering aangepast

Deel dit bericht