afbeelding versterkt kinderen

18 november – Nationale Dag van de Therapietrouw | Wereld Alvleesklierkanker Dag | Europese dag voor Bescherming van Kinderen tegen Seksuele Uitbuiting en Misbruik | Stop Decubitus Dag | Dag van de Beaujolais Primeur | Werelddag voor de Filosofie | Europese Antibioticabewustzijnsdag | Dag van de Zorgondernemer | Internationale Mickey Mouse Dag | Internationale Dag van de Islamitische Kunst | Werelddag van de Stedenbouw (BE) | Dag van de Werkplaatschef | Week van de Smaak 2021 (BE) | Wereld Antimicrobiële Bewustzijnsweek

Bescherming van Kinderen tegen Seksuele Uitbuiting en Misbruik

Met de Europese Dag voor de Bescherming van Kinderen tegen Seksuele Uitbuiting en Seksueel Misbruik wil de Raad van Europa bewustmaking en facilitering van een open discussie over de noodzaak om seksuele uitbuiting en misbruik van kinderen te voorkomen en om kinderen tegen deze misdaden te beschermen. Want seksuele uitbuiting en seksueel misbruik van kinderen behoren tot de ergste vormen van geweld tegen kinderen en vormen ernstige misdaden die geen grenzen kennen.

De voortdurende toename van seksuele uitbuiting en misbruik van kinderen, niet in de laatste plaats als gevolg van de COVID-19-pandemie, onderstreept het belang van geharmoniseerde nationale wetgeving en internationale samenwerking om deze misdrijven te voorkomen, de slachtoffers te beschermen en de daders te vervolgen. De Raad van Europa wil met deze Europese dag het proces op gang brengen.

De cirkel van vertrouwen echt veilig maken voor kinderen

Elk jaar heeft een andere thema. Editie 2021 staat in het teken van Making the circle of trust truly safe for children. Kindermisbruik, -mishandeling en/of -uitbuiting wordt meestal toegebracht door iemand die het kind kent (thuis, op school of in hun gemeenschap), de zogenaamde cirkel van vertrouwen. En dat maakt het voor kinderen buitengewoon moeilijk om dit te melden en te overwinnen.

Hoe vaak komt het voor?

Omdat misstanden grotendeels niet gerapporteerd worden, is het moeilijk om de ware omvang hiervan te meten. Het aantal gevallen dat wel bekend is vertegenwoordigt slechts het topje van de ijsberg. Een recent Unicef-rapport schatte dat seksueel misbruik en uitbuiting van kinderen in alle landen van de wereld voorkomt, en dat wereldwijd 1 op de 8 kinderen ooit seksueel is misbruikt of uitgebuit.

In Europa wordt geschat dat ongeveer 1 op de 5 kinderen het slachtoffer is van een of andere vorm van seksueel geweld. En wat ontzettend schokkend is dat tussen 70 en 85% van de kindslachtoffers hun misbruiker kent. Een derde van de misbruikte kinderen vertelt nooit iemand over het misbruik. Redenen zijn bijvoorbeeld schaamte- en schuldgevoelens, angst om niet geloofd te worden, niet weten aan wie je het moet vertellen of het niet kunnen herkennen van het misbruik.

Verzwijg misbruik alsjeblieft niet

Uit eigen ervaring weet ik dat de impact van seksueel misbruik (aanranding) je leven lang bij blijft. Tegen de kinderen die het hebben ervaren wil ik zeggen dat ze het misbruik alsjeblieft niet moeten verzwijgen. Vertel wat je hebt meegemaakt want anders loop je het gevaar om net zoals ik je leven lang jezelf verwijten te maken. Je schuldig te voelen omdat je weet dat het misbruik na jou door blijft gaan en jij de kans hebt gehad om in ieder geval jouw misbruiker te stoppen.

Weer een drukke dag op de kalender met dagen en weken

Deel dit bericht