28 april – Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk

Het is vandaag niet alleen werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk ook wordt door de vakbeweging op 28 april het aantal werkgerelateerde slachtoffers herdacht. Wist je dat wereldwijd elk jaar bijna 2 miljoen mannen en vrouwen hun leven verliezen door ongevallen en ziekte die samenhangen met hun werk? Europees gezien zijn het 160.000 arbeidsgerelateerde sterfgevallen waarvan 96.000 door kanker. Als we het toespitsen op Nederland dan kunnen we spreken van ongeveer 3.000 sterfgevallen. Meer dan één derde aan kanker, kanker ontstaan door het werken met chemische stoffen.

Om een schrijnend voorbeeld te noemen, onze eigen Defensie heeft medewerkers laten werken met verf waarin het kankerverwekkende chroom-6 zit. Tot aan de dag van vandaag wil Defensie geen aansprakelijkheid op zich nemen maar betaalt wel via een “coulanceregeling” een bedrag van 3.000 tot 15.000 euro uit als financiële genoegdoening. Officieel onderzoek, wat door het RIVM wordt gedaan, moet nog het verband leggen tussen chroomverf en gezondheidsklachten. Ik zou zeggen Defensie, ga eens Googelen!

Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA)

De OSHA heeft als taak te zorgen voor veilige, gezonde en productieve arbeidsplaatsen in Europa. Zij doen dat door middel van voorlichtingscampagnes, preventie en onderzoek. Er wordt samen gewerkt met regeringen, werkgevers- en werknemersorganisaties, EU-instellingen en -netwerken en particulieren bedrijven.

Gezond werk is werk zonder stress

Dat is het thema van de Europese voorlichtingscampagne “Een gezonde werkplek”. Er is voor dit thema gekozen om dat maar liefst 51% van de werknemers aangeeft dat werkgerelateerde stress bij hen op de werkplek voorkomt en 40% van mening is dat hun organisatie dit niet of niet goed aanpakt.
Van alle ziekmeldingen in 2014 werd 33% veroorzaakt door een psychische oorzaak. De meest kwetsbare groep voor werkgerelateerde stress blijkt de groep van 25-34 jarige te zijn. In 2014 was in deze leeftijdsgroep 50% van het langdurig verzuim stressgerelateerd.

Wat zijn de meeste genoemde oorzaken van werkgerelateerde stress?

1) reorganisaties en tijdelijke contracten zorgen voor baanonzekerheid
2) te grote werkdruk, hoge taakeisen
3) lange werkdagen, leidinggevende heeft geen oog voor het welzijn van de medewerk(st)er
4) agressieve klanten. leerlingen, passagiers, patiënten etc.
5) pesterijen op het werk door collega’s en/of leidinggevende
6) (seksuele) intimidatie door collega’s en/of leidinggevende

Ben jij een sociale werkgever? Klik dan op deze link voor tools en hulpmiddelen om stress en psychosociale risico’s aan te pakken.

Ben je meer portemonnaie gericht? Als een werknemer ziek wordt door de stress dan zit hij/zij gemiddeld 180 dagen thuis. Tel uit je winst!

Deel dit bericht