9 december – 2e zondag van de Advent | Wereld Lichtjesdag | Dag tegen Genocide | Dag tegen Corruptie | Koorzangdag

2e zondag van de Advent

Op de 2e zondag van de Advent wordt de tweede kaars op de adventskrans aangestoken. Hoe meer kaarsen branden hoe meer licht, hoe dichter bij Jezus; het Licht. Kortom de katholieken kijken op de 2e zondag van de Advent uit naar de komst van Jezus, “het Licht der wereld”.

Wereld Lichtjesdag

Elke tweede zondag in december wordt Wereld Lichtjesdag gehouden. Op meer dan 100 locaties in 3 Europese landen worden om 19.00 uur kaarsjes aangestoken ter nagedachtenis aan overleden kinderen. Het maakt daarbij niet uit hoe oud het kind was of hoe lang het al geleden is. Je kind blijft immers je kind! Voor altijd in je hart en gedachten! Op Wereldlichtjesdag wordt de wereld wat lichter voor mensen die een kind hebben verloren en daarnaast is er het besef dat je niet alleen bent met je verdriet. Wil je weten waar vandaag een herdenkingsbijeenkomst is, klik hier voor de locaties.

Internationale Dag tegen Genocide

Als antwoord op de wreedheden die waren begaan tijdens de Tweede Wereldoorlog werd op 9 december 1948 het Genocideverdrag aangenomen. Het verdrag stelt als één van de eerste VN-verdragen humanitaire problemen aan de orde. In september 2015 heeft de Algemene Vergadering van de VN daarom de datum 9 december uitgekozen voor International Day of Commemoration and Dignity of the Victims of the Crime of Genocide and of the Prevention of this Crime. Het doel van deze dag is om het bewustzijn over het Genocideverdrag en haar rol in de bestrijding en voorkoming van genocide ervan te verhogen. Maar bovenal om de slachtoffers van genocides te herdenken en te eren.

Genocides of etnische zuiveringen?

Genocide wordt vaak verward met etnische zuiveringen, er zit echter een groot verschil tussen die twee. Om het verschil goed te kunnen uitleggen moet je eigenlijk eerst weten wat er wordt bedoeld met een “etnische groep”; dat is een groep mensen die zich verbonden voelt met elkaar en die bij elkaar hoort op basis van cultuur, geboorteland, taal, geloof of geschiedenis. Een etnische groep in Nederland zijn bijvoorbeeld de Friezen, zij horen bij elkaar omdat ze de Friese taal spreken maar ook omdat ze zichzelf Fries voelen.

Internationale Dag tegen Corruptie

Miljoenen mensen over de hele wereld zijn dit jaar naar de stembus gegaan met corruptie als een van hun topprioriteiten. Laten we op International Anti-Corruption Day een standpunt innemen voor integriteit.”, aldus de secretaris-generaal van de Verenigde Naties António Guterres.

#UnitedAgainstCorruption

De gezamenlijke internationale campagne richt zich op de corruptie als één van de grootste belemmeringen voor het behalen van de Sustainable Development Goals (SDG’s). De internationale gemeenschap heeft erkend dat de aanpak van corruptie van vitaal belang is voor het behoud van economische stabiliteit en groei, het handhaven van de veiligheid van de samenleving, de bescherming van de mensenrechten, het terugdringen van armoede, de bescherming van het milieu voor toekomstige generaties en het aanpakken van ernstige en georganiseerde criminaliteit.

Wereld Koorzangdag

Tijdens de Algemene Vergadering van IFCM in Helsinki in 1990 werd na een voorstel van de dirigent en componist Alberto Grau de World Choral Day opgericht. Een internationaal koorevenement die de waarden van solidariteit, vrede en begrip hoog in het vaandel heeft staan! Dit jaar staat het einde van WOI centraal. Ter herdenking worden vanaf 11 november, dag van ondertekening vredesverdrag, tot en met 16 december wereldkorenavondconcerten, Sing-a-Long festivals, koorseminars, dagen van vriendschap en andere evenementen georganiseerd. Wereld Korenzangdag leeft niet echt in Nederland. Jammer, want net zoals samen muziek maken is samen zingen een belangrijke verbindende factor voor solidariteit, vrede en begrip in de maatschappij.

Deel dit bericht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.