9 augustus – Internationale Dag van de Inheemse Volken | Nagasaki dag

Internationale Dag van de Inheemse Volken

In december 1993 werd door de VN besloten om ieder jaar op 9 augustus de Internationale Dag van Inheemse Volken en in stamverband levende groepen te vieren. Deze datum is gekozen omdat op 9 augustus 1982 de eerste vergadering van de werkgroep van de Verenigde Naties over inheemse populaties was.

Op de dag van de inheemse volkeren wordt aandacht gevraagd voor de inheemse volkeren, hun culturen en de bijdrage die ze leveren aan culturele diversiteit. Het grootste doel van deze dag is de nationale overheden stil te laten staan bij de behoeften van hun oorspronkelijke bewoners.

Naar schatting zijn er 400 miljoen inheemse mensen in de wereld, verspreid over 90 landen. Ze vormen minder dan 5 procent van de wereldbevolking maar hun percentage in de groep van de allerarmste op de wereld is beduidend hoger, hun aandeel daarin is 15 procent. Ze spreken een overgrote meerderheid van de talen in de wereld (naar schatting 7.000) en vertegenwoordigen 5.000 verschillende culturen.

10e verjaardag van de Verklaring over de Rechten van Inheemse Volken

Op 13 september 2007 aanvaardden de VN een “Verklaring over de Rechten van Inheemse Volken”. Een belangrijke mijlpaal met betrekking tot de samenwerking en solidariteit tussen de inheemse bevolking en de lidstaten. De Verklaring is het meest uitgebreide internationale instrument voor de rechten van inheemse volken. Helaas worden de rechten uit de verklaring nog op grote schaal geschonden door overheden en bedrijven.

Wat positief is dat sinds de aanname van de Verklaring verschillende landen, met name in de Latijns-Amerikaanse regio, stappen hebben ondernomen om de identiteit en de rechten van inheemse volkeren (waaronder Costa Rica, Ecuador, Mexico, Nicaragua en de Plurinationale Staat Bolivia) te erkennen.

Kenmerken van inheemse volken

Diverse organisaties zoals de Verenigde Naties, de Wereldbank en de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) hebben geprobeerd om tot een definitie te komen voor de term “inheemse volkeren” maar zijn daar niet in geslaagd. Wel worden een aantal kenmerken genoemd waaraan voldaan moet worden. Er moet onder meer spraken zijn van:

  • afwijkende taal, gebruiken, tradities
  • een identificeerbare cultuur
  • bepaald grondgebied bewonen voordat daar kolonisten of immigranten kwamen wonen
  • gemeenschappelijke voorouders hebben die afstammen van de oorspronkelijke bewoners

De bekendste inheemse volkeren zijn

  • de Aboriginals in Australië; er zijn ongeveer 500 verschillende in Australië, elk met hun eigen taal.
  • de Maya’s in Guatemala, Mexico en Belize
  • de Inuit, zo noemen Eskimo’s van Groenland en Canada zichzelf, in het Noordpoolgebied.
  • de Toearegs, een Berbervolk afstammend van nomadische veetelers uit Noord-Afrika.

Nagasaki dag

Op 9 augustus 1945 wordt door de VS een tweede atoombom op Japan (Nagasaki) gegooid. Uiteindelijk resulteerde het gooien van de twee atoombommen in de onvoorwaardelijke overgave van Japan.

Deel dit bericht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.