9 augustus – Internationale Dag van de Inheemse Volken | Nagasaki dag

Internationale Dag van de Inheemse Volken

Op de Internationale Dag van de Inheemse Volken wordt aandacht gevraagd voor de inheemse volkeren, voor hun unieke culturen en hoe zij omgaan met mens en milieu en de bijdrage die ze leveren aan de culturele diversiteit. Ondanks dat zij leven in een wereld waarin zij een minderheid zijn hebben ze toch hun sociale, culturele, economische en politieke kenmerken weten te behouden. De gemeenschappelijke deler van alle inheemse volken is de strijd voor hun rechten op hun leefgebied, territoria en natuurlijke rijkdommen. Inheemse volkeren van vandaag zijn onbetwistbaar één van de meest achtergestelde en kwetsbare groepen mensen ter wereld.

Anno 2018 leven naar schatting 370 miljoen inheemse mensen op de wereld, verspreidt over 90 landen. Ze vormen minder dan 5 procent van de wereldbevolking maar hun percentage in de groep van de allerarmste op de wereld is beduidend hoger, hun aandeel daarin is 15 procent. Van alle talen op wereld (naar schatting 7.000) spreken zij de meesten en zij vertegenwoordigen maar liefst 5.000 verschillende culturen. De internationale gemeenschap erkent nu dat speciale maatregelen nodig zijn om de rechten van de oorspronkelijke bewoners te beschermen en hun cultuur en manier van leven te behouden.

Thema 2018: “De migratie en verplaatsing van inheemse volken”

Door de oprukkende maatschappij verliest de inheemse bevolking haar leefgebieden, territoria en natuurlijke rijkdommen. Dat is de reden dat veel inheemse volkeren migreren naar stedelijke gebieden; op zoek naar betere leefomstandigheden, onderwijs en werkgelegenheid. Het thema van 2018 richt zich op de huidige situatie van inheemse gebieden, de oorzaken van migratie, grensoverschrijdende verplaatsing en verplaatsing van inheemse volkeren die in stedelijke gebieden en over internationale grenzen gaan wonen.

Kenmerken van inheemse volken

Diverse organisaties zoals de Verenigde Naties, de Wereldbank en de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) hebben geprobeerd om tot een definitie te komen voor de term “inheemse volkeren” maar zijn daar niet in geslaagd. Wel worden een aantal kenmerken genoemd waaraan voldaan moet worden. Er moet onder meer spraken zijn van:

  • afwijkende taal, gebruiken, tradities
  • een identificeerbare cultuur
  • bepaald grondgebied bewonen voordat daar kolonisten of immigranten kwamen wonen
  • gemeenschappelijke voorouders hebben die afstammen van de oorspronkelijke bewoners

Zijn de Nederlandse Friezen ook een inheems volk?

De Friezen zijn wel de enige erkende nationale minderheid in Nederland en ze voldoen wel aan een aantal criteria zoals een eigen taal (Bûter, brea en griene tsiis, wa’t dat net sizze kin is gjin oprjochte Fries) maar de Friezen worden niet (altijd) tot de inlanders gerekend omdat hun leefwijze niet wezenlijk verschilt van die van de dominante volkeren in Europa.

2019: Internationale Jaar van de Inheemse Talen

Elke inheemse taal herbergt een schat aan kennis over bijvoorbeeld flora en fauna, het klimaat, zeevaart, jagen, muziek of sociale omgang. Als reactie op het wereldwijd in rap tempo verdwijnen van talen, en dan vaak de inheemse talen, heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties 2019 uitgeroepen tot het Internationale Jaar van de Inheemse Talen.

Nagasaki dag

Op 9 augustus 1945 wordt door de VS een tweede atoombom op Japan (Nagasaki) gegooid. Uiteindelijk resulteerde het gooien van de twee atoombommen in de onvoorwaardelijke overgave van Japan.

Deel dit bericht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.