7 mei – Europese dag voor Vrouw en Sport | Wereld Astma Dag | Wereld Aidswezen Dag

Europese dag voor Vrouw en Sport

Het initiatief voor het European Women’s Sport Promotion project is genomen door de Franse stichting Alice Milliat. Speerpunt van het Europees sportpromotieproject is het initiëren van de Europese dag voor vrouw en sport, jaarlijks op 7 mei. Is dat nodig? Ja dat is nodig. Er zijn genoeg meisjes en vrouwen die vanuit hun culturele roots, of gewoon omdat ze het niet kunnen betalen, niet (mogen) sporten. Buiten dat sporten kan helpen met het integreren is het ook voor de ontwikkeling van de motoriek, cognitie en voor de mentale en fysieke gezondheid een hulpmiddel. Dit buitenbeschouwing gelaten, sport en bewegen is een recht van ieder kind en mens, dat staat tenminste zo in de universele verklaring van de rechten van de mens.

Gendergelijkheid in de Sport

De Europese Commissie is verantwoordelijk voor het rapport: “Gender Equality in Sport- Proposal for Strategic actions 2014-2020”. Hierin stimuleert ze Europese overheden en nationale organisaties om maatregelen te nemen die de achterstanden in sport, in sportbesturen, in het technisch kader en sportmedia voor vrouwen weg te werken

Wereld Astma Dag

Wereld Astma Dag is een jaarlijks terugkerend evenement dat sinds 1998 wordt georganiseerd door de Global Initiative for Asthma (GINA) en wordt ondersteund door het World Asthma Foundation. Wereld Astma Dag is een dag met wereldwijd meer aandacht voor betere voorlichting over astma en het verbeteren van zorg, ondersteuning en behandelmogelijkheden voor mensen met astma. Thema voor 2019 is: STOP voor Astma

  • Symptom Evaluation
  • Test Response
  • Observe and Assess
  • Proceed to Adjust Treatment

Oftewel, het thema loopt een aantal stappen door. Eerst wordt gekeken naar de symptomen en zullen er een aantal testen gedaan worden. De uitslagen worden beoordeeld en de patiënt wordt geobserveerd. Er worden medicijnen voorgeschreven en na een poosje wordt bekeken of zij het werk doen. Zo niet dan wordt de medicatie aangepast.

Enkele feiten over astma:

  • de normale symptomen bij astma zijn hoesten, piepen, ademnood en druk op de borst
  • astma kan personen van iedere leeftijd treffen en kan mettertijd veranderen
  • astma (en COPD en hooikoorts) komt in Nederland vaker voor bij niet-westerse migranten
  • luchtvervuiling en roken leidt bij duizenden kinderen en volwassen tot bronchitis en astma
  • 100.000 kinderen in Nederland hebben astma, en elke dag krijgen meer dan tachtig de diagnose astma

Aidswezen Dag

De eerste World AIDS Orphans’ Day (WAOD) werd in 2002 op initiatief van Albina du Boisrouvray (oprichtster van de organisatie FXB) gehouden om aandacht te vragen voor het lot van de ongeveer 16,5 miljoen aidswezen en om de overledenen te herdenken. Meer dan 80 % van deze kinderen (13,8 miljoen) woont in Afrika ten zuiden van de Sahara. Aidswezen zijn wezen die door het overlijden van hun ouders aan aids of aids-gerelateerde ziekten ouderloos achterblijven.

Als de grootmoeders en/of tantes in staat zijn om de kinderen in huis te nemen doen ze dat. Als er geen familie in de buurt is vangen grootmoedige mama’s uit de wijk de aidswezen op. Als er geen Afrikaanse mama in de buurt is dan blijft er alleen de straat over met alle gevolgen van dien.

Er zijn vele projecten, vaak ook via de kerk, die je financiële steun goed kunnen gebruiken zodat er bijvoorbeeld een weeshuis of een vakschool kan worden gebouwd. Geef de aidswezen een kans om te overleven en een kans om een toekomst voor zichzelf op te bouwen.

Deel dit bericht