afbeelding versterkt werelddag voor voedselveiligheid

7 juni – Werelddag voor Voedselveiligheid | Nationale Geluidshinderdag | Bokkiesdag | Vrouwen Golf Dag | Wereld Gierzwaluw Dag | Europese (Wereld) Tourette Dag | Chocolade-ijs dag

Werelddag voor Voedselveiligheid

Werelddag voor Voedselveiligheid heeft tot doel de aandacht te trekken en aan te zetten tot actie om door voedsel overgedragen risico’s te voorkomen, op te sporen en te beheersen. Bijdragen aan voedselzekerheid, menselijke gezondheid, economische welvaart, landbouw, markttoegang, toerisme en duurzame ontwikkeling hoort daar ook bij. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) faciliteren samen de naleving van Werelddag voor Voedselveiligheid. Wel in samenwerking met de lidstaten en andere relevante organisaties.

Waarom is Werelddag voor Voedselveiligheid belangrijk?

Toegang tot voldoende hoeveelheden veilig voedsel is de sleutel tot het in stand houden van het leven en het bevorderen van een goede gezondheid. Door voedsel overgedragen ziekten zijn meestal besmettelijk of giftig van aard en zijn vaak onzichtbaar voor het blote oog, De oorzaak? Bacteriën, virussen, parasieten of chemische stoffen die het lichaam binnendringen via besmet voedsel of water. Voedselveiligheid speelt een cruciale rol om ervoor te zorgen dat voedsel veilig blijft in elke fase van de voedselketen. Dus van productie tot oogst, verwerking, opslag, distributie, helemaal tot voorbereiding en consumptie.

Met naar schatting 600 miljoen gevallen van door voedsel overgedragen ziekten per jaar, vormt onveilig voedsel een bedreiging. Een bedreiging voor de menselijke gezondheid en economieën, onevenredige gevolgen voor kwetsbare en gemarginaliseerde mensen, met name vrouwen en kinderen, door conflicten getroffen bevolkingsgroepen en migranten. Jaarlijks sterven wereldwijd naar schatting 420.000 mensen na het eten van besmet voedsel. Kinderen onder de 5 jaar dragen 40% van de door voedsel overgedragen ziekten met zich mee. De gevolgen? Maar liefst  125 000 sterfgevallen per jaar.

Voedselveiligheid is een zaak van iedereen

De actiegerichte campagne “Voedselveiligheid, een zaak van iedereen”, bevordert het wereldwijde bewustzijn van voedselveiligheid. Deze roept landen en besluitvormers, de particuliere sector, het maatschappelijk middenveld, VN-organisaties en het grote publiek op om actie te ondernemen. De manier waarop voedsel wordt geproduceerd, opgeslagen, gehanteerd en geconsumeerd, is van invloed op de veiligheid van ons voedsel.

Voedselveiligheid is een gedeelde verantwoordelijkheid van overheden, producenten en consumenten. Iedereen heeft een rol te spelen, van boerderij tot aan tafel. De producenten moeten ervoor zorgen dat het voedsel dat we consumeren veilig is en onze gezondheid niet schaadt. Via Werelddag voor Voedselveiligheid streven de WHO en de FAO ernaar om voedselveiligheid op de publieke agenda te plaatsen. En de gevolgen van door voedsel overgedragen ziekten wereldwijd te verminderen.

Van voedselveiligheid naar chocolade-ijs is een kleine stap. Toch?

Deel dit bericht