6 november – Het Nationaal Schoolontbijt | Dag van de BHV | Week van Respect | Internationale Dag ter Voorkoming van Schade aan de Natuur tijdens Gewapende Conflicten | Europese Kwaliteitsweek

15e editie Nationaal Schoolontbijt

Vijf dagen lang (van 6 t/m 10 november) staat het ontbijt centraal op de basisscholen. Dit is echt geen sinecure want uit onderzoek blijkt dat veel kinderen het ontbijt overslaan of dat ze niet gezond ontbijten. Terwijl juist voor schoolkinderen een goed ontbijt de beste start van de dag is. Dit jaar zullen tijdens het Nationaal Schoolontbijt meer dan 500.000 basisschoolkinderen samen ontbijten op 3.000 scholen in 356 gemeenten. Samen op school, of bij de burgemeester, ontbijten met leden van de Eerste en Tweede Kamer.

Dag van de BHV: besef, waardering en support!

Op Dag van de BHV wordt landelijk aandacht gevraagd voor de inzet van de bijna half miljoen bedrijfshulpverleners in Nederland. En is natuurlijk bij uitstek de dag om de BHV’er bij jouw op het werk in het zonnetje te zetten.

Week van Respect

Respect heeft vele betekenissen en de definitie kan ook nog eens verschillen per generatie. Voor mij betekent respect dat ik iemand in zijn waarde laat, dat ik niet neerbuigend doe, luister naar de mening van een ander zonder te (ver)oordelen, dat ik waardeer wat er voor me gedaan wordt en dat ik eerbied heb voor alles en iedereen.

Het ligt ook aan de context waarin je het woord respect(eer) plaats natuurlijk. Soms bedoel ik er ontzag mee maar niet omdat ik bang ben voor iemand maar meer omdat ik dan iemand bewonder vanwege bepaalde kwaliteiten. Respect hebben voor iemands spullen is voor mij: blijf met je handen af van iemand anders zijn/haar eigendommen of ga netjes om met andermans spullen. Respect: behandel iemand zoals jezelf behandeld wilt worden.

Preventie van Aantasting van het Milieu bij Gewapende Conflicten

Als je denkt aan oorlogsslachtoffers dan denk je al snel aan dode en gewonde soldaten en burgers, aan verwoeste steden en gebrek aan levensonderhoud. Eén van de vaak vergeten grootste oorlogsslachtoffers is het milieu: waterputten worden doelbewust vervuild, gewassen in brand gestoken, bossen worden omgekapt, de grond wordt vervuild en dieren gedood puur voor militair voordeel. Natuurlijke en/of schaarse hulpbronnen, maar ook hoogwaardige bronnen zoals diamanten, goud en olie zijn ook vaak een reden voor interne conflicten.

(bron www.un.org)

Het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP) heeft zelfs geconstateerd dat in de afgelopen 60 jaar tenminste 40% van alle interne conflicten verband hielden met de exploitatie van natuurlijke hulpbronnen, of hoogwaardige bronnen zoals hout, diamanten, goud en olie.

Europese Kwaliteitsweek

De European Quality Week vindt altijd plaats in de week waarin de tweede donderdag van de maand november (World Quality Day) valt. De week wordt georganiseerd door de Europese Organisatie voor Kwaliteit (EOQ) en is bedoeld om mensen bewust te maken van de voordelen én van het belang van kwaliteit voor het concurrentievermogen van Europa.

Deel dit bericht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.