6 maart – Europese dag van de Logopedie

Europese dag van de Logopedie

In 2004 werd door de Comité Permanent de Liaison des Orthophonistes-Logopèdes de l’UE (CPLOL) de Europese Dag van de Logopedie in het leven geroepen. De Europese Dag van de Logopedie wil laten zien dat logopedisten in heel Europa een gemeenschappelijk doel nastreven, namelijk het bevorderen van de gezondheid en het welzijn bij kinderen en volwassenen met communicatiestoornissen. CPLOL hoopt ook met deze Europese dag dat het publiek meer inzicht krijgt over communicatiestoornissen, hun effect op de menselijke gezondheid, de rechten van patiënten met communicatiestoornissen en manieren om hen te helpen door informatie te verstrekken.

Augmentative and alternative communication (AAC)

Ieder jaar krijgt een eigen thema en het thema voor 2018 is: Augmentative and alternative communication. (AAC). Communicatie kan vele vormen aannemen en mensen communiceren op verschillende manieren maar iedereen gebruikt AAC. Onder AAC vallen bijvoorbeeld spraak, een gedeelde blik, tekst, gebaren, gezichtsuitdrukkingen, aanraking, gebarentaal, symbolen, afbeeldingen.

Ondersteunende communicatiehulpmiddelen (OC)

In Nederland hebben naar schatting 600.000 mensen een OC-voorziening nodig. Wat kan de oorzaak zijn voor de behoefte aan ondersteunde communicatie?

 • cerebrale parese
 • schisis of misvormingen van het hoofd en gezicht
 • verstandelijke beperkingen
 • ernstige/meervoudige beperkingen
 • autisme en autisme spectrum stoornissen
 • ontwikkelingsachterstand of –stoornis
 • erfelijk/genetisch bepaalde syndromen
 • taalontwikkelingsstoornis (TOS) (voorheen bekend als ESM))
 • verworven neurologische aandoeningen, bijvoorbeeld niet-aangeboren hersenletsel
 • progressieve spierziekten, bijvoorbeeld Friedreich’s ataxia of spierdystrofie
Bij OC kun je gebruikmaken van non-tech-, low-tech- en high-tech hulpmiddelen:
 • non-tech hulpmiddelen: ondersteunende gebaren, ja/nee-vragen stellen, fotoklappers of communicatieboek
 • low-tech hulpmiddelen: draagbare hulpmiddelen om gesproken boodschappen op te nemen en af te spelen
 • high-tech hulpmiddelen: spraakcomputers en tablets met apps en bedieningsapparatuur

Wat doet de logopedist?

Wanneer kinderen en volwassenen communicatiebeperkingen hebben dan zal de logopedist ze behandelen en begeleiden. De logopedist heeft verder een adviserende rol bij de keuze van het juiste communicatiehulpmiddel en/of strategie en zal helpen bij het gebruik ervan. Je kunt bij de logopedist ook terecht voor oefenstof om met behulp van de communicatie-ondersteunende hulpmiddelen het begrijpen, uiten, lezen en/of schrijven te verbeteren.

Dit alles met één doel voor ogen: dat kinderen en volwassenen zich niet langer buitengesloten voelen omdat ze niet kunnen duidelijk maken wat ze willen en/of bedoelen waardoor ze niet volwaardig aan de maatschappij kunnen mee doen.

Deel dit bericht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.