5 september – Dag van de Inheemse Vrouw | Dag van de Liefdadigheid

Internationale Dag van de Inheemse Vrouw

Een gruwelijk verhaal ligt aan de oorsprong van de internationale dag van de inheemse vrouw. Op 5 september 1782 werd in La Paz ( Bolivia) de verzetsheldin Bartolina Sisa door de Spaanse kolonisten ter dood veroordeeld. Voordat ze werd opgehangen werd ze op een plein (nu Plaza Murillo) en public vernederd, geslagen en verkracht. Of dat nog niet genoeg was werd haar dode lichaam in stukken gehakt (gevierendeeld), haar hoofd op een stok gespietst en haar ledematen werden naar verschillende dorpen gestuurd waar ze werden tentoongesteld om de dorpelingen te intimideren.

Wat ging er aan vooraf?

Bartolina Sisa was de vrouw van de inheemse rebelleider Julián Apaza, aka Tupac Katari. Samen leidden ze een inheemse opstand tegen de Spanjaarden in Bolivia. Sisa was de bevelhebber van de historische belegering van Chuquiago (La Paz) die in totaal 184 dagen duurde. De belegering werd beëindigd door Spaanse koloniale troepen uit Lima en Buenos Aires. In de ogen van de inheemse bevolking was Sisa een heldin, een strijder tegen onrecht. Ter ere van haar werd in 1983 haar sterfdag omgedoopt tot Internationale Dag van de Inheemse Vrouwen.

Het doel van de Dag van de Inheemse Vrouw? Gelijke rechten en plichten, erkenning en respect en verbetering van de maatschappelijke positie.

Internationale Dag van de Liefdadigheid

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft 5 september aangewezen als Internationale Dag van de Liefdadigheid om de rol van liefdadigheid bij het verlichten van humanitaire crises en menselijk leed binnen en tussen naties de erkenning te geven die het verdient.

Het doel van Internationale Dag van de Liefdadigheid is om wereldwijd mensen, NGO’s en belanghebbenden te mobiliseren en te enthousiasmeren om anderen te helpen door vrijwilligerswerk en het ontplooien van filantropische activiteiten. Want net zoals vrijwilligerswerk en filantropie vergroot liefdadigheid de intermenselijke relaties en draagt ze bij tot het creëren van een meer sociale, inclusieve en veerkrachtigere samenleving.

Sterfdag Moeder Teresa

Als er één iemand symbool mag staan voor liefdadigheid dan is het wel Moeder Teresa van Calcutta. Om haar te eren en te herdenken werd haar sterfdag gekozen voor de International Day of Charity. Voor haar werk in de strijd om armoede en nood te overwinnen kreeg Moeder Teresa van Calcutta in 1979 de Nobelprijs voor de Vrede.

Liefdadig of barmhartig?

Maar wanneer ben je liefdadig en wanneer ben je barmhartig? Liefdadig ben je wanneer je geld in de collectebus doet voor Jantje Beton, maar barmhartig ben je pas als je naar Jantje Beton toegaat om daadwerkelijk te helpen. En wat ben jij vandaag? Liefdadig of barmhartig?

Deel dit bericht