5 juni – Global Running Day | Wereldmilieudag | Internationale dag voor de bestrijding van IOO visserij

Global Running Day (Dutch Edition)

Global Running Day wordt jaarlijks gehouden op de eerste woensdag van juni. Gisteren zag ik dat meer dan 16.000 mensen uit 152 landen zich hadden gecommitteerd aan de Global Running challenge. De Dutch Edition telde gisteren 2.117 geregistreerde deelnemers. En 5 van hun maken kans op prachtige prijzen, mits zij hun gelopen kilometers en hardloopselfie uploaden op globalrunningday.nl. Deelname is echt eenvoudig: zeg vandaag toe om tenminste één kilometer hard te lopen. Je mag zo hard lopen als je zelf wil, dus wandelen mag ook.

Wat is het doel van de dag?

Het doel is om je passie voor de sport te delen en daarmee anderen te inspireren om ook te gaan bewegen. Een onderdeel van deze dag is de Million Kid Run. De organisator, de New York Road Runners, hoopt dat kinderen zich opgeven voor vandaag zodat ze kunnen ervaren hoe fijn het is om hard te lopen. Vorig jaar liepen 672.030 jongeren mee. Halen we dit jaar de één miljoen?

Wereldmilieudag

Het thema voor Wereldmilieudag wisselt elk jaar en dit jaar is het thema “Beat Air Pollution”. Een thema dat de aandacht vestigt op één van de grootste milieu uitdagingen waar wij mee te kampen hebben. China, de gastheer voor Wereldmilieudag 2019, heeft voor dit thema gekozen. Niet erg verwonderlijk omdat China één van de koplopers is als het gaat om het aanpakken van de binnenlandse luchtvervuilingsproblematiek. Op allerlei fronten wordt de luchtvervuiling aangepakt. Neem bijvoorbeeld het vervangen van de stinkende tweetaktbrommertjes door elektrische scooters. Het omschakelen van kolenverwarming naar gasverwarming. Minder auto’s op de weg.

Maar de meeste aandacht gaat uit naar de zware industrie. Kolencentrales worden gesloten en de staalproductie wordt verlaagd. China heeft grote ambities en wil de grootste investeerder ter wereld in wind- en zonne-energie worden. Dat mag ook wel want per slot van rekening is China ook het land dat de meeste broeikasgassen uitstoot.

Thema 2019: Beat Air Pollution

Het thema is een oproep tot actie om wereldwijd de luchtkwaliteit te verbeteren. Het is ook een oproep aan ons allemaal om na te denken over hoe wij in ons dagelijks leven dingen kunnen veranderen om de hoeveelheid luchtvervuiling die wij zelf produceren te verminderen.

Internationale dag voor de bestrijding van IOO visserij

Visserij is een belangrijke bron van voedsel, werkgelegenheid, recreatie, handel en economisch groei. Vis is een belangrijk element voor de voedselzekerheid. Het is daarom belangrijk dat er regels en wetten zijn die nageleefd worden. Echter illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij (IOO-visserij) maken goed visserijbeheer lastig. Visserijbedrijven die zich wél aan de de wet houden ondervinden oneerlijke concurrentie. De International Day against IUU fishing benadrukt het belang van de strijd tegen illegale visserij.

Uiteindelijk wil dat in het jaar 2020 de illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij niet meer bestaat en daarmee overbevissing de wereld uit is. Om deze doelstelling te bereiken wil de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) ook ons bewust maken van de negatieven gevolgen van IOO visserij.

Deel dit bericht