afbeelding versterkt dag van het geweten

5 april – Internationale Dag van het Geweten | Oogstfeest | 2e Paasdag | First Contact Day | Internationale Dimetrodon-dag | Wereld Karamel Dag | International Dark Sky Week | Week van de Homeopathie

Internationale Dag van het Geweten

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties nodigt alle lidstaten, beleidsmakers en individuen zoals jij en ik uit om een cultuur van vrede met liefde en geweten op te bouwen. Dat natuurlijk in overeenstemming met de eigen bestaande cultuur of gebruiken. De hulpmiddelen daarvoor zijn onder andere lessen op school en bewustmakingsactiviteiten zoals de Internationale Dag van het Geweten.

Wanneer was de eerste Dag van het Geweten?

De Verenigde Naties heeft vorig jaar voor het eerst de Internationale Dag van het Geweten georganiseerd. De doelstelling toen en nu is om mensen eraan te herinneren om naar hun geweten te luisteren. En om hen aan te moedigen deze dag te vieren door tijd te nemen voor zelfreflectie met als doel innerlijke vrede te bereiken, programma’s voor onderwijs over liefde en geweten te organiseren en een universeel staakt-het-vuren te bevorderen om vredesbesprekingen te vergemakkelijken zodat ieders geweten ontwaakt en de wereld vredig zal worden.

In de inleidende tekst van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens wordt het allemaal wat moeilijker omschreven. Houd je vast: “terzijdestelling van en minachting voor de rechten van de mens leidden tot barbaarse handelingen, die het geweten van de mensheid geweld hebben aangedaan, en de komst van een wereld, waarin de mensen vrijheid van meningsuiting en geloof zullen genieten, en vrij zullen zijn van vrees en gebrek, is verkondigd als het hoogste ideaal van iedere mens”.

Bovendien stelt artikel 1 van de URVM dat alle mensen vrij en gelijk in waardigheid en rechten worden geboren. Dat zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen. Halleluja jutteperen.

Oogstfeest (Curaçao)

Het oogstfeest op Curaçao wordt Seú genoemd, en stamt uit de 17e eeuw. Tijdens het oogstfeest worden de Goden bedankt voor de oogst. De plaatselijke inwoners gebruiken rituelen en dans om de Goden te bedanken voor hun kracht en energie voor al het zware werk wat ze moeten doen. Ik heb gelezen dat mannen en vrouwen vanaf de plantages naar de stad liepen met de oogst. En ieder had zo hun taak. De vrouwen droegen de oogst op het hoofd en de mannen maakten muziek. Het gereedschap dat werd gebruikt op de plantages diende als muziekinstrument. Zo werden de kachu (koehoorn), benta (mondboog) en chapi (schoffel) als percussie-instrument gebruikt. Er werd ook gedanst, en wel de Seú Wapa. met sierlijke bewegingen het zaaien en oogsten wordt uitgebeeld.

Marcha di Seú

Net zoals eeuwen geleden wordt tijden de mars door vrouwen een blouse met een lange rok met roezels gedragen. En de mannen dragen een hemd met rugband (voor gereedschap), een driekwart broek en een strooien hoed, Tijdens March di Seú lopen ongeveer 5.000 deelnemers al dansend op aanstekelijke ritmes van de traditionele muziek door de wijk Otrobanda in Willemstad. Gelukkig overleven oude tradities alles. Ook een COVID-19-pandemie? Dat zien we volgend jaar dan wel weer.

Verder staan er nog 4 dagen en 2 weken op de kalender

Deel dit bericht