afbeelding versterkt Internationale Dag voor Onschuldige Kinderslachtoffers van Agressie

4 juni – Internationale Dag voor Onschuldige Kinderslachtoffers van Agressie | Dag van de ZZP’er | Internationale Bord- en Kaartspellendag | Luilak | Graskaasdag | Nationale Opa en Oma dag | Knuffel je Kat Dag | Utrecht Canal Pride | Week van de Amateurkunst

Dag voor Onschuldige Kinderslachtoffers van Agressie

Niet zo’n leuk of grappig onderwerp vandaag. Maar wel erg relevant als je kijkt naar de situatie in de wereld. En het is altijd mooi meegenomen als je wat meer weet over het ontstaan en doel van een dag. Ja toch? Goed, wat is het doel van Internationale Dag voor Onschuldige Kinderslachtoffers van Agressie? Op Dag voor Onschuldige Kinderslachtoffers van Agressie worden wereldwijd kinderslachtoffers herdacht die lijden of geleden hebben of overleden zijn door fysieke, mentale en emotionele mishandeling en/of oorlog agressie. Deze dag bekrachtigt tevens de betrokkenheid van de VN om de rechten van kinderen te beschermen. Haar werk wordt geleid door het Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Het snelst en meest algemeen geratificeerde internationale mensenrechtenverdrag in de geschiedenis.

Na aanleiding waarvan werd de dag ingesteld? Tijdens een spoedzitting over de Palestijnse kwestie in 1982 heeft de Algemene Vergadering van de VN besloten om 4 juni om te dopen tot Internationale Dag voor Onschuldige Kinderslachtoffers van Agressie. Zij kwamen hiertoe nadat zij met ontzetting kennis hadden genomen over het grote aantal onschuldige Palestijnse en Libanese kinderen die het slachtoffer waren geworden van Israëls daden van agressie.

Onschuldige Kinderslachtoffers

Het is een trieste realiteit dat wanneer een gewapend conflict uitbreekt kinderen het hardst worden getroffen door de gevolgen hiervan. De zes meest voorkomende schendingen zijn rekrutering en gebruik van kinderen in oorlogen, moord, seksueel geweld, ontvoering, aanvallen op scholen en ziekenhuizen en ontzegging van humanitaire toegang.

De afgelopen jaren is in veel conflictgebieden het aantal overtredingen tegen kinderen toegenomen. Er moet meer worden gedaan om de 250 miljoen kinderen die in door conflicten getroffen landen en gebieden wonen te beschermen. Meer moet er worden gedaan om kinderen te beschermen tegen het doelwit van gewelddadige extremisten, om de internationale humanitaire en mensenrechtenwetgeving te bevorderen en om ervoor te zorgen dat er verantwoording wordt afgelegd over schendingen van de rechten van kinderen.

De Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling biedt ons het universele masterplan om een betere toekomst voor kinderen veilig te stellen. De nieuwe agenda bevat voor het eerst een specifiek doel (16.2) om een einde te maken aan alle vormen van geweld tegen kinderen, en het beëindigen van misbruik, verwaarlozing en uitbuiting van kinderen wordt geïntegreerd in verschillende andere aan geweld gerelateerde doelen.

Baanbrekende Graça Machel-rapport

In haar baanbrekende rapport dat aan de Algemene Vergadering werd gepresenteerd benadrukte Graça Machel, een voormalig minister van Onderwijs van Mozambique, de onevenredige impact van oorlog op kinderen. En zij identificeerde hen als de belangrijkste slachtoffers van gewapende conflicten. Het rapport leidde tot de goedkeuring van Resolutie 51/77 van de Algemene Vergadering. Na aanleiding van het rapport werd de secretaris-generaal verzocht om voor de gevolgen van gewapende conflicten voor kinderen een speciale vertegenwoordiger te benoemen. De resolutie verzocht deze speciale vertegenwoordiger ook om rapporten op te stellen over de situatie van kinderen die het slachtoffer zijn van gewapende conflicten en die aan de Algemene Vergadering van de VN en de Mensenrechtenraad voor te leggen.

Resolutie 51/77 bouwde voort op de bestaande inspanningen van de Algemene Vergadering om de rechten van kinderen te beschermen, onder meer via het Verdrag inzake de Rechten van het Kind en het bijbehorende Facultatieve Protocol, en de jaarlijkse resoluties over de Rechten van het Kind. En het stelde het mandaat van de speciale vertegenwoordiger van de secretaris-generaal voor kinderen en gewapende conflicten vast.

Als je op de dag, week of evenement klikt krijg je alle informatie

Deel dit bericht