afbeelding versterkt Onafhankelijkheidsdag

4 juli – Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag | Werelddag voor Dolfijnen in Gevangenschap

Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag

Op de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag, Independence Day Fourth of July of 4th July, maakt niet uit hoe je noemt, herdenkt de Verenigde Staten van Amerika de passage van de Verklaring van Onafhankelijkheid door het Continentale Congres op 4 juli 1776. De Verklaring kondigde de politieke scheiding aan van de 13 Noord-Amerikaanse koloniën van Groot-Brittannië. Maar waarom wilden de Noord-Amerikaanse koloniën onafhankelijk worden? De Onafhankelijkheidsverklaring weerspiegelde de wijdverbreide ontevredenheid over de verhoogde Britse controle in de koloniën. Kolonisten waren vooral tegen een reeks impopulaire wetten en belastingen die door Groot-Brittannië werden uitgevaardigd vanaf 1764, waaronder de Sugar Act, de Stamp Act en de zogenaamde Intolerable Acts.

Waarom vuurwerk op Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag?

Het vuurwerk staat voor nationale trots en patriottisme. Vuurwerk wordt al sinds de 12e eeuw in China gebruikt en in de 15e eeuw werden ze populair bij Europese vorsten als een manier om nationale triomfen, het herstel van de vrede en de eigen verjaardagen van de vorsten te vieren. Vuurwerk maakt deel uit van Independence Day in de Verenigde Staten sinds de eerste viering, in 1777. Oh ja, de viering van de Onafhankelijkheidsverklaring wordt vandaag gevierd of morgen. Omdat het in een weekend valt, is de verklaring.

Werelddag voor Dolfijnen in Gevangenschap

De Werelddag voor Dolfijnen in Gevangenschap (World Day for Captive Dolphins) is een bewustwordingsdag die in het leven is geroepen door de Engelse organisatie Born Free Foundation, FAADA (Spanje), LAV ((Lega Anti Vivisezione) ) en Marevivo (beiden uit Italië). Deze dierenbeschermingsorganisaties hebben als hoofddoel de nu nog wereldwijd honderden dolfijnen in aquaria en dolfinaria te bevrijden. Helaas kunnen dolfijnen uit gevangenschap vaak niet meer overleven in het wild. Griekenland onderkent dit probleem en heeft bij het Griekse eiland Lipsi het allereerste reservaat voor dolfijnen die gered zijn uit gevangenschap gebouwd.

Free Flipper

Dolfijnen worden in het algemeen gehouden in dolfinaria, waar ze moeten leven in bassins die totaal niet te vergelijken zijn met hun natuurlijke omgeving. In het wild leven dolfijnen in grote sociale groepen en zwemmen ze honderden kilometers per dag in de open oceaan. In dolfinaria moeten ze het stellen met een krappe ruimte waarin hun natuurlijke gedrag niet goed tot uiting kan komen. De chronische stress die hun gevangenschap met zich mee brengt veroorzaakt onder andere verlies van eetlust wat resulteert in een zwakke gezondheid. Dolfijnen in gevangenschap sterven dan ook eerder dan hun soortgenoten in het wild. Veel dieren worden depressief en het toedienen van antidepressiva is daarom ook geen uitzondering in dolfinaria.

Dolfinaria in Europa

Er zijn in Europa nog 17 landen die samen meer dan 40 dolfinaria hebben. Dertien Europese lidstaten (Oostenrijk, Kroatië, Cyprus, Tsjechië, Estland, Hongarije, Letland, Luxemburg, Polen, Republiek Ierland, Slowakije, Slovenië en het Verenigd Koninkrijk) zijn dolfinaria vrij. Er is nog een lange weg te gaan.

Deel dit bericht