4 april – Stille Zaterdag, laatste dag van Truüm Sacrum


 
Mijn buurman, de theoloog, vertelde me afgelopen donderdag over het Truüm Sacrum, de drie dagen voor Pasen; Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag. Van de eerste twee had ik gehoord maar van Stille Zaterdag nog nooit. Mijn opmerking naar hem toe was: “het zal wel rustig zijn geweest op Stille Zaterdag”. “Ja”, zei mijn buurman, “inderdaad”.

Waarom heet de zaterdag voor Pasen Stille Zaterdag?

Voordat we bij de zaterdag aankomen gaan we eerst nog even naar de vrijdag toe. Jezus werd tijdens een showproces veroordeeld door de Hoge Raad, de Sanhedrin. Één van de leden van de Sanhedrin was Jozef van Arimathea. Jozef van A. stond er om bekend dat hij “welmenend en rechtschapen” was en vanwege die eigenschappen kon hij zich dan ook niet vereenzelvigen met de uitkomst van het proces, de handelswijze en plannen van de Hoge Raad. Sommige bronnen vermelden dat hij mogelijk zelfs een aanhanger van Jezus was.
Vanwege deze achtergrond is het ook niet vreemd dat juist hij naar Pilatus ging en vroeg of hij Jezus mocht begraven. Want toevalliger wijze had hij in zijn tuin een leeg graf waarin hij Jezus kon en wilde begraven. Josef van A. kreeg toestemming om Jezus van het kruis te halen, zogezegd zo gedaan. Hij wikkelde Jezus in linnen doeken en droeg hem naar het uit de rotsen gehouwen, nog nooit eerder gebruikte graf, en legde hem neer. Het graf werd afgesloten met een groot stuk rotsblok.

En dit moest allemaal gebeuren voordat de sabbatdag op vrijdag bij zonsondergang begon. Waarom? Volgens de joodse traditie mogen joden op de sabbatdag geen werk doen.
En nu komen we ook meteen bij de verklaring waarom het Stille Zaterdag heet, de sabbat begint dus op vrijdag bij zonsondergang en duurt tot zaterdag zonsondergang en gedurende die periode werkt men niet.

Paaswake begint op zaterdagavond.

Jezus heeft gezegd: “na drie dagen sta ik weer op”. De joods leiders hadden Pilatus verteld dat zij bang waren dat volgelingen van Jezus zijn lichaam zouden stelen om te beweren dat Hij inderdaad was opgestaan. Pilatus heeft daarom het graf laten verzegelen en laten bewaken door 2 soldaten.
Al deze voorzorgsmaatregelen hebben niet geholpen, het graf bleek bij zonsopgang op zondag leeg!
De Paaswake is dan ook vanaf zonsondergang op zaterdagavond tot zonsopgang op zondag. Gedurende deze periode herdenkt men dat Jezus is opgestaan.

Het Paasfeest, dat morgen begint, is het grootste feest van het jaar in zowel de Oosterse als Westerse Kerk.

Deel dit bericht