31 oktober – Hervormingsdag | Wereldspaardag | Halloween | Wereldstedendag | Internationale Zwarte Zee Actiedag | Week van de Pleegzorg

Hervormingsdag (Lutherdag)

Had je vroeger een misstap begaan dan kon je die opbiechten en als boetedoening moest je een bepaalde religieuze taak verrichten (aflaat), en zo werden je dagelijkse zonde vergeven. Tenminste dat vond vanaf de 5e eeuw de Katholieke Kerk. Het bleef niet bij het vergeven van één zonde, na verloop van tijd kon je in één klap van al je zondes afkomen (algehele aflaat).

Maarten Luther

In de tijd dat de Duitse priester Maarten Luther leefde begon men in te zien dat een aflaat winstgevend kon zijn. Zo werd een systeem geboren waarin je zondes kon afkopen maar ook vast kon inslaan voor je toekomstige misstappen. Maarten Luther had zware kritiek op het aflaatsysteem, hij was er van overtuigd dat God zonden vergeeft na getoond berouw en niet na het betalen van geld.

Om zijn ongenoegen wereldkundig te maken timmerde hij op 31 oktober 1517 maar liefst 95 stellingen op de kerkdeur in Wittenberg en stuurt ze eveneens naar de aartsbisschop van Mainz. In de stellingen uit hij onder meer zijn ongenoegen over het aflaatsysteem van de Katholieke Kerk. Op Hervormingsdag wordt dus herdacht dat op 31 oktober 1517 de reformatie binnen de christelijk Kerk is begonnen.

Wereldspaardag

Toen men in 1924 met Wereldspaardag (World Savings Day) op de proppen kwamen was het idee er achter om mensen te bewegen hun spaarcenten niet in een ouwe sok te bewaren of onder het matras maar de spaarcentjes braaf te storten op een bank. Want dat was niet alleen beter voor u, de mens met de spaarcenten, maar ook voor de economie. Maar wat ze er niet bijvertelde was dat de bank degene was die het meeste hiervan profiteerde!

Waar spaar jij voor?

Dit jaar heeft initiator de World Savings and Retail Banking Institute (​WSBI) een nieuw initiatief voor World Savings Day ontwikkeld. Ze willen graag weten voor welke dromen/wensen wij geld sparen. Ze moedigen ons aan omdat vooral te laten zien, het maakt niet uit hoe maar deel het met ze. Gebruik op Twitter de hashtags #WhatDoYouWishFor? en #WorldSavingsDay2018 en deel het met @WSBI_ESBG. Hoppa, lekker aan de slag vandaag.

Halloween | Trick or treat

De avond voor Allerheiligen (1 november) wordt traditioneel Halloween gevierd. Halloween wordt uitgebreid gevierd in Ierland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Canada. Kinderen gaan zo angstaanjagend mogelijk verkleed langs schrikaanjagende versierde huizen om snoep op te halen. “Trick or treat” roepen ze, krijgen ze geen snoep dan mogen ze een plagerij uithalen. Zo doen ze dat in Amerika. Het vieren van Halloween wordt steeds populairder in ons kikkerlandje. Voor de jonkies worden door basisscholen en/of buurtverenigingen halloweenwandeltochten georganiseerd. Pretparken pakken het commercieel slim aan, tegen betaling je bezoekers de stuipen op het lijf jagen. Niets leuker dan dat.

Snoep ophalen doet de jeugd hier met Sint Maarten (11 november). Niet in elke provincie overigens. Het blijkt dat in Zuid-Holland en Zeeland en in delen van Overijssel, Flevoland en Gelderland het feest niet of nauwelijks wordt gevierd.

Wat staat er nog meer vermeld in de agenda?

Deel dit bericht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.