afbeelding ondersteunt veilige abortusdag

28 september – Veilige Abortusdag | Dag voor Universele Toegang tot Informatie | International Right to Know Day | Internationale Dag tegen Hondsdolheid |Zorgvastgoed Dag | Valpreventieweek

Veilige Abortusdag

De Internationale Veilige Abortusdag, heeft als doel onze aandacht te vestigen op het feit dat het normaal zou moeten zijn dat wereldwijd alle vrouwen recht hebben op toegang tot legale en veilige abortushulpverlening. Helaas is dat niet zo. Richten we onze blik op Europa dan zien we dat meer dan 15 miljoen vrouwen geen toegang hebben tot legale en veilige abortus. En dat abortus in diverse lidstaten van de EU zelfs strafbaar is.

Richten we onze blik op de Verenigde Staten dan zien we dat de huidige minister president met alle geweld een rechter voor het Hoger Gerechtshof gaat benoemen die vanwege haar geloofsovertuiging tegen abortus is. Ook al zegt ze dat ze recht zal spreken volgens de letter van de wet.

Abortus in Nederland.

Het is dit jaar precies 40 jaar geleden dat de Wet Afbreking Zwangerschap (WAFZ) werd aangenomen door de Tweede Kamer (18 december 1980). Dat gebeurde met de kleinst mogelijke meerderheid: 76 tegen 74 stemmen. De Eerste Kamer volgde met opnieuw een nipte meerderheid: 38 tegen 37 stemmen (april 1981). De wet trad uiteindelijk op 1 november 1984 in werking. In de Wet Afbreking Zwangerschap staat hoe de abortushulpverlening in Nederland wordt geregeld.

Wanneer mag abortus?

  • een abortus mag tot de 24e week van de zwangerschap (artsen houden zelf 22 weken aan)
  • als je langer dan 16 dagen over tijd bent, geldt een verplichte bedenktijd van 5 dagen
  • de verplichte bedenktijd gaat in op het moment dat een arts de zwangerschap heeft vastgesteld
  • er dient altijd een gesprek met een (huis)arts plaats te vinden
  • er moet sprake zijn van een noodsituatie

Internationale Dag voor Universele Toegang tot Informatie

UNESCO zet dit jaar weer de Internationale Dag voor Universele Toegang tot Informatie (IDUAI) op de agenda. Een belangrijke dag want het universele recht op informatie is van essentieel belang voor een democratische samenleving waarin een ieder zich kan en mag ontplooien. Vrijheid van informatie en het recht op informatie is een integraal onderdeel van het fundamentele recht op vrijheid van meningsuiting. Deze dag overlapt mijn inziens een beetje de Internationale Right To Know Day.

IDUAI 2020 zal zich richten op het recht op informatie in tijden van crisis en op de voordelen van grondwettelijke, wettelijke en / of beleidsgaranties voor publieke toegang tot informatie om levens te redden, vertrouwen op te bouwen en te helpen bij het formuleren van duurzaam beleid door en buiten de COVID-19-crisis.

Internationale Right To Know Day

Sinds 2003 is het op 28 september de Internationale Right To Know Day. Deze dag gaat over het belang van het individuele recht op toegang tot (overheids)informatie. In Nederland wordt dat recht geregeld in de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB). Deze wet dient om burgers in staat te stellen overheidsinformatie op te vragen. In de praktijk maken vooral journalisten en vertegenwoordigers van belangenverenigingen daar gebruik van.

Deze dagen en week mag ik niet vergeten te melden

Deel dit bericht