28 april – Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk

Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk

Het is vandaag niet alleen werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk ook wordt door de vakbeweging op 28 april het aantal arbeidsslachtoffers herdacht.
Wereldwijd sterft er iedere 15 seconden een werknemer. Dit betekent 5.500 slachtoffers per dag, omgerekend kom je dan jaarlijks op bijna 2 miljoen mannen en vrouwen die hun leven verliezen door ongevallen en ziekte die samenhangen met hun werk? Europees gezien zijn het 160.000 arbeidsgerelateerde sterfgevallen waarvan 100.000 door arbeidsgerelateerde kanker.

Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA)

De OSHA heeft als taak te zorgen voor veilige, gezonde en productieve arbeidsplaatsen in Europa. Zij doen dat door middel van voorlichtingscampagnes, preventie en onderzoek. Er wordt samen gewerkt met regeringen, werkgevers- en werknemersorganisaties, EU-instellingen en particulieren bedrijven.

Elk beroep kent zo haar/zijn eigen beroepsziekte, zoals bijvoorbeeld:

 • burn-out bij de vertegenwoordiger
 • allergie bij de nagelstyliste
 • infectie bij de rioolwerker
 • ziekte van Lyme bij de bosarbeider
 • RSI bij de beeldschermwerker
 • Organisch Psycho Syndroom (OPS) bij de schilder
 • hernia bij de stratenmaker
 • paprikalong bij de werker in de kassen

“Werkgerelateerde Stress: een collectieve uitdaging”

Dat is het thema van de Europese voorlichtingscampagne “Werkgerelateerde Stress: een collectieve uitdaging“. Een derde van het ziekteverzuim in Nederland wordt veroorzaakt door werkgerelateerde psychische klachten. Daarmee is zogenoemde psychosociale arbeidsbelasting (PSA) de meest voorkomende beroepsziekte in ons land. De meest kwetsbare groep voor werkgerelateerde psychische klachten blijkt de groep van 25-34 jarige te zijn. In 2014 was in deze leeftijdsgroep 50% van het langdurig verzuim stressgerelateerd.

De meeste werknemers zijn van mening dat hun werkgever te weinig onderneemt om het ziekteverzuim wat veroorzaakt wordt door psychische klachten aan te pakken.

Wat zijn de meeste genoemde oorzaken van werkgerelateerde stress?

 • reorganisaties en tijdelijke contracten zorgen voor baanonzekerheid
 • te grote werkdruk, hoge taakeisen
 • lange werkdagen, leidinggevende heeft geen oog voor het welzijn van de medewerk(st)er
 • agressieve klanten. leerlingen, passagiers, patiënten etc.
 • pesterijen op het werk door collega’s en/of leidinggevende
 • (seksuele) intimidatie door collega’s en/of leidinggevende

Ben jij een werkgever die betrokken is bij de medewerkers? Klik dan hier voor tools en hulpmiddelen om stress en psychosociale risico’s aan te pakken.

Wist je dat een werknemer met werkgerelateerde psychische klachten gemiddeld 180 dagen ziek thuis zit?

Deel dit bericht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.