27 oktober – Wereld Ergotherapiedag | Werelddag van het Audiovisueel Erfgoed

Zal ik het wel of niet doen, een door iemand eigenhandig uitgeroepen “nationale dag” benoemen die volkomen de plank misslaat. Een “nationale dag” die alleen maar voortkomt uit haat richting bepaalde mensen, volkeren en landen. De teksten die op zijn website staan gaan zo ver dat er al eens een keer melding werd gemaakt bij het Team Bedreigde Politici van het korps Haaglanden.

Als ik vertel tot welke dag hij 27 oktober heeft gebombadeerd dan zul je wel begrijpen waarom ik hier niet meer woorden aan vuil wil maken en waarom ik hem geen breder platform wil geven door bijvoorbeeld zijn naam te noemen of een link te maken naar zijn website. Google maar op “Nationale Collaboratiedag” en trek je eigen conclusie.

Wereld Ergotherapiedag

Waarom kan de ergotherapeut belangrijk zijn voor je? De ergotherapeut helpt je wanneer je door ziekte of gezondheidsklachten problemen ondervindt bij het uitvoeren van dagelijkse handelingen zoals je eigen handtekening zetten omdat je moeite hebt met schrijven of je hebt eindelijk die scootmobiel maar je durft er niet op te rijden.

Ergotherapie kent verschillende handelingsgebieden:

  • zelfredzaamheid (bijvoorbeeld wassen, aankleden, eten),
  • productiviteit (bijvoorbeeld werken, huishouden) en
  • vrije tijd (bijvoorbeeld hobby’s, sociale contacten)
  • Wonen (bijvoorbeeld aanpassen van de leefomgeving)
  • Mobiliteit (bijvoorbeeld gangreëducatie, rolstoeltraining)

Hoe gaat de ergotherapeut te werk?

Vanwege mijn ziekte MS heb ik ook ergotherapie gevolgd omdat ik te maken kreeg met een verminderde fijne motoriek. De ergotherapeut heeft mijn geleerd hoe ik bijvoorbeeld een knoopje van een blouse wél los kan krijgen of dicht kan maken, hoe ik het beste een pen kan vasthouden of mes en vork. En heeft mij gewezen op hulpmiddelen die het leven met een verminderde fijne motoriek makkelijker maken.

Ergotherapeuten zijn voor mijn dagelijks functioneren belangrijk geweest.

UNESCO Werelddag van het Audiovisueel Erfgoed

De slogan van dit jaar is :”Archives at Risk: Protecting the World’s Identities“.
Audiovisuele documenten, zoals films, radio- en televisieprogramma’s, zijn ons gemeenschappelijk erfgoed en bevatten de belangrijkste gegevens van de 20e en 21e eeuw. Een digitale encyclopedie voor de toekomstige generaties.
Alleen geluidsopnamen en bewegende beelden blijken uiterst kwetsbaar, door bijvoorbeeld verwaarlozing, natuurlijk verval, technologische veroudering of opzettelijke vernietiging.
Om ons te wijzen op deze kwetsbaarheid heeft UNESCO in 2005 besloten om de Werelddag van het Audiovisueel Erfgoed in het leven te roepen.

Nederland heeft één van de grootste audio-visuele archieven van Europa, Beeld en Geluid. Deze archieven bezitten ruim 1 miljoen uur aan radio, televisie, film en muziek. Ons eigen “Audiovisueel Erfgoed”.

Duik eens online in het archief. Nog leuker is een bezoek aan Beeld en Geluid, jong en oud zullen zich niet vervelen!

Deel dit bericht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.