27 februari – Wereld NGO Dag | Internationale Dag van de IJsbeer

Wereld NGO Dag

World NGO Day wordt niet georganiseerd om politieke redenen, geldelijke beloning, of om persoonlijk gewin. De Wereld NGO Day belicht de zinvolle verandering die ontstaan uit de kracht van innovatieve NGO’s. NGO’s leveren wereldwijd een belangrijke bijdrage aan het creëren van betere en efficiëntere samenlevingen.

Wat is een Non-gouvernementele organisatie?

Een niet-gouvernementele organisatie of NGO is onafhankelijk van de overheid. NGO’s richten zich in de meeste gevallen op het behartigen van maatschappelijke belangen. Bijvoorbeeld ontwikkelingssamenwerking, natuur- en milieubescherming, gezondheid of mensenrechten. Deze organisaties hebben in de regel geen winstoogmerk.

Grofweg zijn er vier soorten NGO’s te onderscheiden:

  • actiegroep: na het bereiken van het doel (of mislukken daarvan) houdt deze vaak op te bestaan
  • pressiegroep: denk hierbij aan Amnesty International of Greenpeace
  • belangengroep: zoals de ANWB
  • beweging: bijvoorbeeld een vredesbeweging

De term NGO ging men gebruiken na een vermelding in het Handvest van de Verenigde Naties (1945). Hierin werden NGO’s erkend als gesprekspartner van de VN. Veel mensen zijn lid van één of meer NGO’s. Sommige NGO’s hebben honderdduizenden leden, ze zijn daarmee een belangrijke factor in de samenleving. Voor velen vormen zij een essentieel element van een goed werkende democratie, naast overheid en bedrijfsleven.

Internationale Dag van de IJsbeer

Door klimaatverandering hebben ijsberen het zwaar, het zee-ijs smelt waardoor hun jacht- en leefgebied langzaam verdwijnt. Maar daar blijft het niet bij. De plekken om jongen te werpen worden dus ook steeds slechter bereikbaar, ergo minder jonge ijsbeertjes. En als er al jonkies zijn dan zijn overlevingskansen slecht. Doordat er minder ijsschotsen zijn worden ijsberen gedwongen om steeds grotere afstanden te zwemmen. Voor volwassen ijsberen geen probleem maar de jonkies houden het vaak niet vol en verdrinken onderweg. De initiator van Dag van de IJsbeer, Polar Bears International, vraagt met deze dag om extra aandacht voor de impact van de wereldwijde opwarming van de aarde.

Red de ijsbeertjes, stop het broeikaseffect!

Zonder te overdrijven maar zonder zee-ijs zullen er steeds minder ijsberen overblijven, en dat maakt ze kwetsbaar worden voor uitsterving. De mens is de veroorzaker maar ook de oplosser. Door het verbranden van fossiele brandstoffen brengen koolstofemissies de kwetsbare ecosystemen van de aarde in gevaar, inclusief die van het Noordpoolgebied. Als we minder fossiele brandstoffen gebruiken als energiebron dan vermindert onze koolstofemissies. Hierdoor kan het broeikaseffect worden vertraagd en zelfs worden gestopt. Het smelten van het zee-ijs behoort dan ook tot het verleden en dat is de redding van de ijsbeer. Ze hebben weer plek om te jongen en kunnen weer efficiënt op zeehonden jagen.

Maar het gaat niet alleen om ijsberen. Het meest recente VN-rapport over klimaatverandering laat verwoestende gevolgen voor mensen zien. Van droogte tot overstromingen tot massale stormen, tenzij we de koolstofemissies aanzienlijk verminderen.

Deel dit bericht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.