27 februari – Wereld NGO Dag | Internationale Dag van de IJsbeer

Wereld NGO Dag

World NGO Day wordt niet georganiseerd om politieke redenen, geldelijke beloning, of om persoonlijk gewin. De Wereld NGO Day belicht de zinvolle verandering die ontstaan uit de kracht van innovatieve NGO’s. NGO’s leveren wereldwijd een belangrijke bijdrage aan het creëren van betere en efficiëntere samenlevingen.

Wat is een Non-gouvernementele organisatie?

Een niet-gouvernementele organisatie of NGO is onafhankelijk van de overheid. NGO’s richten zich in de meeste gevallen op het behartigen van maatschappelijke belangen. Bijvoorbeeld ontwikkelingssamenwerking, natuur- en milieubescherming, gezondheid of mensenrechten. Deze organisaties hebben in de regel geen winstoogmerk.

Grofweg zijn er vier soorten NGO’s te onderscheiden:

  • actiegroep: na het bereiken van het doel (of mislukken daarvan) houdt deze vaak op te bestaan
  • pressiegroep: denk hierbij aan Amnesty International of Greenpeace
  • belangengroep: zoals de ANWB
  • beweging: bijvoorbeeld een vredesbeweging

De term NGO ging men gebruiken na een vermelding in het Handvest van de Verenigde Naties (1945). Hierin werden NGO’s erkend als gesprekspartner van de VN. Veel mensen zijn lid van één of meer NGO’s. Sommige NGO’s hebben honderdduizenden leden, ze zijn daarmee een belangrijke factor in de samenleving. Voor velen vormen zij een essentieel element van een goed werkende democratie, naast overheid en bedrijfsleven.

Internationale Dag van de IJsbeer

Deze dag wordt  georganiseerd door Polar Bears International. Zij vragen met Dag van de IJsbeer extra aandacht voor de impact van de wereldwijde opwarming van de aarde. Door de opwarming smelt het zee-ijs en dat heeft direct gevolgen voor het leef- en jachtgebied van de ijsbeer, en andere pooldieren. Het gevolg is dat ijsschotsen steeds kleiner worden en dat daardoor het jachtgebied steeds verder uit elkaar komt te liggen. IJsberen worden hierdoor gedwongen om steeds grotere afstanden te zwemmen. Voor volwassen ijsberen geen probleem maar de jonkies houden het vaak niet vol en verdrinken onderweg. Daarom is het nodig om in actie te komen! Hoe?

Doe mee met de #ThermostatChallenge

Eén van de redenen dat het zee-ijs smelt is de CO2-uitstoot die afkomstig is van energieverspilling. Veel mensen verspillen dagelijks energie door dat ze bijvoorbeeld vergeten de verwarming uit te zetten wanneer ze de deur uitgaan. Om je bewust te maken van die verspilling lanceert Polar Bears International op de Dag van de IJsbeer de #ThermostatChallenge; in goed Nederlands: de thermostaat-uitdaging. Hoe werkt het? De challenge houdt in dat je vandaag de thermostaat 2 graden lager zet om op die manier  je energieverbruik te verminderen of je koopt een slimme thermostaat omdat het vandaag wel erg koud wordt. Energieverbruik verminderen doe je ook wanneer je:

  • de thermostaat ’s nachts op 15 graden zet; levert je al € 80,- per jaar op
  • alleen de ruimtes verwarmt waar je bent en als je de tussendeuren sluit;  besparing gemiddeld: € 190,- per jaar
  • niet thuis bent de thermostaat op 15 graden zet; besparing: €130,- per jaar

Zet de thermostaat één graad lager dan krijg je minder CO2-uitstoot én als bonus bespaar je ongeveer 5%.

Deel dit bericht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.