afbeelding versterkt dag van de pandemische paraatheid

27 december – Internationale Dag van Pandemische Paraatheid | Dag van de Popquiz | Louis Pasteur

Internationale Dag van Pandemische Paraatheid

Op 13 november 2020 is er een resolutie bij de VN ingediend die iedere betrokkene uitnodigt om de Internationale Dag van Pandemische Paraatheid (International Day of Epidemic Preparedness) jaarlijks onder de aandacht te brengen. Hoe breng je de Dag van Pandemische Paraatheid onder de aandacht? Op de gebruikelijke manier. Aan de hand van onderwijs en bewustmakingscampagnes laten zien hoe belangrijk preventie en voorbereid zijn is. Dat is de primaire rol en verantwoordelijkheid van regeringen. Want uitwisseling van informatie en wetenschappelijke kennis als ook kwaliteitsonderwijs en bewustmakingscampagnes zijn bewezen effectieve maatregelen om pandemieën te voorkomen.

Geen Pandemische Paraatheid. Wat zijn de gevolgen?

Zoals blijkt uit de covid-19 pandemie hebben besmettelijke ziekten en epidemieën verwoestende gevolgen voor mensenlevens. En sociaal en economisch gezien richt het een ware ravage aan. Deze wereldwijde gezondheidscrisis dreigt te veel te worden voor de reeds overbelaste gezondheidszorg. De pandemie verstoort de toeleveringsketens, dat op haar beurt weer de oorzaak is voor minder levensonderhoud van mensen. Economieën van de armste en meest kwetsbare landen worden onevenredig hard getroffen. Deze pandemie laat zien dat er dringend behoefte is aan veerkrachtige en robuuste gezondheidzorg die voor kwetsbare personen ten allen tijden bereikbaar is. Als men internationaal gezien hier de ogen voor sluit kunnen toekomstige pandemieën eerdere uitbraken in termen van intensiteit en ernst overtreffen.

Nationale Dag van de Popquiz anno 2020

Nationale Dag van de Popquiz gaat door, maar dan als een online evenement. Vanavond om 20.00 uur gaat het van start en meespelen is helemaal gratis. Je kunt alleen meespelen of in een team (zo groot als je wilt) . En wat helemaal mooi is dat je net zoals in 2 voor 12 de antwoorden mag opzoeken. Alle hulpmiddelen zijn toegestaan. De organisatie raadt het zelfs aan want alleen bij een correct antwoord ga je door naar de volgende vragen. Het team dat als eerste zijn complete antwoordformulier weet in te sturen, is de landelijke winnaar van de Dag van de Popquiz.

Sinds wanneer bestaat de Nationale Dag van de Popquiz?

In 2013 werd op 27 december de eerste Nationale Dag van de Popquiz georganiseerd. Dat was een leuke avondvullende quiz die voor iedereen met een heel klein beetje muziekkennis goed te doen is. De vragen die je krijgt voorgeschoteld zijn muziekfragmenten van de jaren 60 tot aan nu.

Louis Pasteur; de oprichter van de microbiologie

Honderdachtennegentig jaar geleden kwam hij ter wereld. Het Franse plaatsje Dole (Jura) is zijn geboorteplaats. Zijn vader was een eenvoudige zelfstandige leerlooier en oud soldaat in het Napoleontische leger. Zijn moeder was een ijverige geestdriftige huisvrouw met veel verbeeldingskracht. Enig kind Louis groeide uit tot één van de grootste wetenschappers ooit. En daar staan we vandaag even bij stil. Want  Louis Pasteur (27 december 1822 – 28 september 1895) was niet alleen één van de grondleggers op het gebied van de microbiologie. Hij was een Franse scheikundige en bioloog. Vooral bekend vanwege de naar hem vernoemde pasteurisatietechniek en door zijn ontdekking van het vaccin tegen hondsdolheid. Pasteur had ook een lepel in de pap bij het maken en testen van een reeks van vaccins voor difterie, cholera, gele koorts, pest, miltvuur en tuberculose.

Wat is pasteurisatie?

Pasteurisatie is een proces in de voedselindustrie dat schadelijke bacteriën in aan bederf onderhevige voedselproducten vernietigt.  Dat doen zij door het voedsel kort te verhitten, zonder het product te beschadigen. Overigens wordt er nu nog steeds volop rauwmelkse kaas gegeten, dat meestal boerenkaas wordt genoemd.

Deel dit bericht