afbeelding versterkt mangrove-ecosysteem

26 juli – Internationale Dag voor het Behoud van het Mangrove-ecosysteem | World Street Painting Festival | One Voice Day | Nationale Oom en Tantedag | Africa Climate Week

Dag voor het Behoud van het Mangrove-ecosysteem

De Internationale Dag voor het Behoud van het Mangrove-ecosysteem werd in 2015 aangenomen door de Algemene Conferentie van UNESCO. Gekozen werd om op 26 juli de Internationale Dag voor het Behoud van het Mangrove-ecosysteem (International Day for the Conservation of the Mangrove Ecosystem) te houden Sinds 2016 wordt daarom jaalrijks deze dag gevierd. Het doel van UNESCO is het bewustzijn te vergroten over de belangrijke rol die de in rap tempo verdwijnende mangrove-ecosysteem inneemt. Wil je het bestaan beschermen dan zijn duurzaam beheer, behoud en gebruik onontbeerlijk.

Welke rol spelen ze dan? Het mangrove-ecosysteem is bijvoorbeeld de natuurlijke bufferzone voor mensen die in tropische kustgebieden of rivierdelta’s met getijdenwerking wonen. Zo zijn mangroven ook essentieel voor het levensonderhoud van de lokale bevolking; zij halen uit de mangroven producten zoals hout, vis, krabben, garnalen, kokkels en medicijnen.

Ecologische rol van het Mangrove-ecosysteem?

Mangroven zijn uniek, speciaal, kwetsbaar en zijn bestand tegen extreme getijden en helpen sedimentatie te vangen. Ze helpen om kustlijnen te stabiliseren, overstromingen en andere natuurrampen te verminderen. En dan komt nog een dingetje, mangroven spelen een rol bij het tegengaan van klimaatverandering. Ze kunnen enorme hoeveelheden koolstofdioxide opslaan. In 1 hectare mangrove kan 3,754 ton koolstofdioxide worden opgeslagen, dat komt overeen met de uitstoot van meer dan 2.500 auto’s een jaar lang. Tel uit je winst!

Als mangrovebossen en andere ecosystemen in kustgebieden worden aangetast of verdwijnen dan komt volgens natuurbehoud organisatie Conservation International alle koolstofdioxide die ze al die eeuwen hebben opgeslagen vrij. Zo worden ze dus zelf een bron die broeikasgassen uitstoot in plaats van de vergaarplaats van koolstofdioxide.

World Street Painting Festival

Van 26 tot en met 31 juli juli wordt er na een jaar afwezigheid weer getekend in Arnhem. Met andere woorden het World Street Painting Festival gaat door! Aan dit festival doen internationale toppers in 3D Street Painting mee, zoals onder andere: Gregor Wosik (PL), Jean-Marc Navello (FR) en Rianne te Kaat (NL). Het thema dit jaar is: Now meets then. Oude iconische Arnhemse gebouwen worden zichtbaar gemaakt en gemixt met het huidige Arnhem. Als het weer meewerkt zullen de Street Paintings tot en met 31 oktober te zijn in Arnhem.

En weet je wat leuk is? Dat dit jaar het World Street Painting Festival ook in Doetinchem is neergestreken. Daar gaan de kunstenaars met het thema “ontmoeting” aan de slag. De 3D kunstwerken worden van 11 t/m 14 augustus gemaakt en daarna kan het ontmoeten beginnen. De kunstwerken blijven tot 31 oktober te zien in Doetinchem.

Wat is Street Painting?

Street Painting is niets meer dan een krijttekening op een stoep of plein dat live voor je neus gemaakt wordt. Hierin staat het maakproces en de afbeelding centraal. Street Painting is een perfecte manier om een thema of kunst in de stad op een laagdrempelige manier aan een breed publiek over te brengen. In 3D Street Painting kan het publiek plaatsnemen en zelfs onderdeel zijn van de illusie. Je maakt dfe mooiste foto’s als je zelf onderdeel van een illusie wordt. Doe eens gek, deel je foto’s op de welbekende social media-kanalen. Kunnen andere er ook van genieten.

Wat valt er buiten bovenstaande dagen nog meer te beleven?

Deel dit bericht