afbeelding versterkt dag van de weduwen

23 juni – Internationale Dag van de Weduwen | Dag van de Uitzendondernemer | BioVelddag | Dag van Overprikkeling bij Hersenletsel | Sint Jansfeest | Dag van de Mantelzorg (BE)| Nationale dag van de Kinderkrant | Internationale VN Dag: Dag van het Openbaar Ambt | Wereld Typemachine Dag | Olympische Dag |Wereld Klokkenluidersdag | Wereld Vrouwelijke Ranger Week

Internationale Dag van de Weduwen

Voor veel vrouwen wordt het haast ondraaglijke verlies van een partner vergroot door een langdurige strijd voor hun basisrechten en waardigheid. Ondanks het feit dat er meer dan 258 miljoen weduwen over de hele wereld zijn, zijn weduwen historisch gezien ongezien, niet ondersteund in onze samenlevingen. Door gewapende conflicten, ontheemding en migratie en de COVID-19-pandemie zijn er tienduizenden nieuwe weduwen bijgekomen. Allen met unieke ervaringen en behoeften, laat hun stem leidend zijn. En laten we de vele andere wier partner vermist of verdwenen zijn niet vergeten in dit verhaal.

Problemen voor weduwen uit ontwikkelingslanden:

  • armoede
  • geweld
  • gezondheid
  • conflict-gerelateerde situaties

Sta op Internationale Dag van de Weduwen eens stil bij de problemen waar weduwen over de hele wereld mee te maken krijgen. En sta dan ook meteen even stil bij wat er moet worden gedaan om hun rechten te beschermen en te bevorderen.

Ervaring uit het verleden

Ervaring uit het verleden leert dat weduwen vaak het erfrecht worden ontzegd. Net zoals hun eigendommen worden afgepakt na de dood van een partner. Tevens kunnen ze worden geconfronteerd met extreme stigmatisering en discriminatie, als vermeende ‘dragers’ van ziekten. Wereldwijd hebben vrouwen veel minder kans op een ouderdomspensioen dan mannen. Dus het overlijden van een echtgenoot kan leiden tot armoede voor oudere vrouwen. Door lockdowns en economische sluitingen hebben weduwen geen toegang tot bankrekeningen en pensioenen om de gezondheidszorg te betalen wanneer ook zij ziek worden of om zichzelf en hun kinderen te onderhouden. Met eenoudergezinnen en alleenstaande oudere vrouwen die al bijzonder kwetsbaar zijn voor armoede, is dit een gebied dat dringend aandacht behoeft.

Op weg naar vooruitgang

Om de aandacht te vestigen op de ervaringen van weduwen en om hen de unieke ondersteuning te geven die ze nodig hebben organiseren de Verenigde Naties sinds 2011 Internationale Dag van de Weduwen (resolutie A/RES/65/189). Deze dag is nu meer dan ooit een mooie gelegenheid om actie te ondernemen om volledige rechten en erkenning voor weduwen te bereiken.

Dit houdt onder meer in dat ze informatie krijgen over toegang tot een eerlijk deel van hun erfenis, land en productiemiddelen; pensioenen en sociale bescherming die niet alleen gebaseerd zijn op de burgerlijke staat; fatsoenlijk werk en gelijk loon; en opleidings- en opleidingsmogelijkheden. Weduwen in staat stellen zichzelf en hun gezin te onderhouden, betekent ook het aanpakken van sociale stigma’s die uitsluiting en discriminerende of schadelijke praktijken veroorzaken.

Hatsjikidee, ik heb nog 10 dagen en 1 week in de aanbieding

Deel dit bericht