23 januari – Landelijke Dag Aandacht voor Pesten bij Mensen met een Licht Verstandelijke Beperking | Dag van het Leerlingenvervoer | Dag van het Handschrift

Landelijke Dag voor Aandacht Pesten bij Mensen met een LVB

De Stichting Aandacht voor Pesten wil met de Landelijke Dag Aandacht Voor Pesten Bij Mensen Met Een Licht Verstandelijke Beperking extra aandacht generen voor deze groep. Mensen met een (licht) verstandelijke beperking zijn vaak kwetsbaar en vinden het lastig om voor zichzelf op te. Onderzoek heeft uitgewezen dat het hebben van een geheim zoals bijvoorbeeld pesten je letterlijk ziek kan maken. Dit gegeven maakt de landelijke dag een belangrijk dag. Daarom heb ik besloten om vandaag aandacht aan Landelijke Dag Aandacht voor Pesten bij Mensen met een Licht Verstandelijke Beperking te geven.

Thema: ik geef je moed!

Schaamte, angst, schuld of onzekerheid kunnen er voor zorgen dat iemand niet durft te vertellen dat hij/zij gepest wordt. Het thema van dit jaar wil onder andere de pester en de gepeste moed geven om in alle openheid te praten over het pesten.

Je kunt dan een gesprek beginnen met bijvoorbeeld: Ik geef je moed om…
  • te zeggen dat je wordt gepest
  • om hulp te vragen
  • je excuses aan te bieden voor het pesten
  • voor jezelf op te komen
  • je eigen verhaal over pesten te vertellen
  • toe te geven dat je een pester bent
  • om hulp te vragen om te stoppen met pesten

Wanneer plagen (cyber)pesten wordt

De kinderen (of volwassenen) die het meeste gevaar lopen om gepest te worden zijn diegene die niet in het hokje “alledaags” te proppen zijn. Ze zijn géén eenheidsworst zoals de rest van de kudde. Ze zijn uniek! Helaas zijn kinderen (of volwassenen) met een (licht) verstandelijke beperking in de ogen van de pester een makkelijk doelwit. Hoe triest ben je dan!

Dag van het Leerlingenvervoer

Op het moment dat een kind niet zelfstandig naar school kan door bijvoorbeeld ziekte, een handicap, gedragsproblemen of afstand van de school, kan ze gebruik maken van het leerlingenvervoer. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het organiseren van leerlingenvervoer.

Hoe wordt het leerlingenvervoer geregeld?
  • het kind krijgt een openbaarvervoerabonnement (eventueel ook voor de begeleider)
  • het kind maakt gebruik van georganiseerd vervoer met bus of taxi (aangepast vervoer)
  • de ouders krijgen een vergoeding voor het zelf halen en brengen van het kind (bijvoorbeeld met de auto)

Sinds 2012 wordt op het congres “Dag van het Leerlingenvervoer” aandacht besteed aan het vervoer voor leerlingen met een beperking. Deze dag is speciaal bedoeld voor een ieder die zich bezighoudt met de organisatie van het leerlingenvervoer.

Internationale Dag van het Handschrift

Waarom nu specifiek op 23 januari de Internationale Dag van het Handschrift wordt gevierd c.q. herdacht is ter herinnering aan de geboortedatum van John Hancock, een belangrijk Amerikaans staatsman. Hancock was de voorzitter van het Continental Congress dat de Onafhankelijkheidsverklaring aannam, en was de eerste die de Onafhankelijkheidsverklaring op 4 juli 1776 ondertekende.

Waarom is schrijven zo belangrijk voor kinderen en volwassenen?

Het (goed) leren schrijven heeft meer om het lijf dan alleen leren mooischrijven, de nadruk ligt vooral op léésbaar schrijven. Het leren schrijven biedt een aantal voordelen, het is onder andere van groot belang voor de ontwikkeling van de hersenen van een kind. Het leren schrijven is ook goed voor de ontwikkeling van de fijne motoriek. Het is zelfs onmisbaar voor het leren lezen en spellen. Goed kunnen schrijven staat aan de basis van taalvaardigheid, succes op school en in de maatschappij. In tegenstelling tot andere taalvaardigheden leren kinderen uitsluitend op school met de hand te schrijven.

Wat voor kinderen geldt, geldt ook voor volwassen; het is belangrijk om de verbindingen in je hersenen te (blijven) onderhouden door middel van stimulatie. Schrijven stimuleert de samenwerking van de linker- en rechter hersenhelft. Een soort hersengymnastiek.

Deel dit bericht