dag van de toekomst muziek

22 maart – Dag van de Toekomstmuziek | Wereldwaterdag

Dag van de Toekomstmuziek (afgelast)

Zoals al viel te verwachten heeft de Brabantse Bond van Muziekverenigingen de op 22 maart ingeplande Dag van de Toekomstmuziek Veghel opgeschort. Geen definitieve afgelasting dus. Dag van de Toekomstmuziek wordt verplaatst naar een nog nader te bepalen datum. Logisch maar jammer want muziek kan juist in tijden als deze een troost bieden. Juist vanwege het troost biedend effect zie je op social media regelmatig de vraag voorbijkomen of muziekverenigingen en/of koren genegen zijn om voor de deuren van verpleeg/zorg/ziekenhuizen een mini-concert te geven.

Persoonlijk zou ik dat ook graag willen met het koor waar ik lid van ben. Weer samen zingen is voor een koor ook super belangrijk nu want je weet niet wat de impact van deze gezondheidscrisis is op het voortbestaan van ons koor. Dat geldt natuurlijk voor heel het verenigingsleven.

Ode an die Freude

In Duitsland gaan vandaag muzikanten om klokslag 18.00 van uit huis “Ode an die Freude” van Ludwig van Beethoven spelen. Een flashmob voor solidariteit in de strijd tegen corona. Iedereen kan en mag meedoen, met of zonder instrument. Brabantse Bond van Muziekverenigingen roept bij deze ook alle muzikanten en muziekliefhebbers van Nederland op om mee te doen. Zet de ramen wijd open, ga in de tuin staan, op het balkon of maak opnames. Of je nu piano, doedelzak, klarinet, gitaar speelt of zingt, sluit je aan bij het grootste orkest van Duitsland en Nederland! In de link vind je bladmuziek van dit werk in verschillende sleutels.

Wereldwaterdag

In 1993 heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties besloten om op 22 maart de allereerste World Water Day te vieren en daarna dit als jaarlijks terugkerende “dag van” op te nemen in hun agenda. Het doel van deze dag is om de aandacht te vestigen op het belang van zoetwater en te pleiten voor het duurzaam beheer van zoetwatervoorraden. Water is namelijk de belangrijkste bouwsteen van het leven. Maar het is meer dan alleen van essentieel belang om je dorst te lessen of je gezondheid te beschermen; water is van vitaal belang voor het scheppen van banen en het ondersteunen van de economische, sociale en menselijke ontwikkeling.

Water en Klimaatverandering

Elk jaar heeft ook een ander thema en het thema van dit jaar is: Water en Klimaatverandering. Dit thema onderzoekt hoe water en klimaatverandering onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Naarmate de wereldbevolking groeit, neemt ook de vraag naar water toe. Hierdoor raken de natuurlijke hulpbronnen uitgeput en wordt het milieu op veel plaatsen beschadigd.

Oplossingen zijn onder meer het beschermen van koolstofputten zoals oceanen en wetlands. Maar ook het toepassen van klimaat slimme landbouwtechnieken en het verhogen van het veilige hergebruik van afvalwater. Aangezien water onze meest kostbare hulpbron is mag het duidelijk zijn dat we er op een verantwoordelijke manier mee omgaan. Concreet betekent dat: vraag en aanbod in evenwicht.

Deel dit bericht