22 juli – Roze Maandag | Pi – benaderingsdag

Roze Maandag

Met gemiddeld 300.00 bezoekers is Roze Maandag de drukst bezochte dag van de Tilburgse Kermis en is daarmee ook één van de grootste homo-emancipatie evenementen van Nederland. Elk jaar vieren we op Roze Maandag saamhorigheid, integratie en tolerantie. En het mooiste is dat je niet per se een LGBTIQ‘er (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Intersex, Queer and Questioning) te zijn om Roze Maandag te vieren. Iedereen is welkom op Roze Maandag.

Roze Maandag Pride Walk

Roze Maandag wordt traditiegetrouw afgetrapt met de Roze Maandag Pride Walk, ook,wel de Roze Karavaan genoemd. Om 12:30 uur start de Roze Maandag Pride Walk. De roze karavaan trekt door de binnenstad, dit jaar richting de Korte Heuvel. Daar zal Roze Maandag officieel geopend worden.

Waarom (π) Pi-benaderingsdag?

Zoals je de Pi-dag op 14 maart hebt en de Tau-dag op 28 juni zo heb je dus op 22 juli de Pi-benaderingsdag (Pi Approximation Day). Waarom vandaag? Naar het laat aanzien was, de grote wiskundige en natuurkundige, Archimedes van Syracuse (287-212 voor Christus) de eerste die het gelukt was om een redelijke nauwkeurige benadering van pi te geven. Hij berekende dat de waarde van pi tussen 3,140845 (223/71) < pi (p) <3,142857 l (22/7) lag. Als je de breuk 22/7 als datumnotatie ziet dan kom je uit op 22 juli.

Wanneer is pi ontdekt?

Die vraag kwam bij mij omhoog en bij elke vraag hoort natuurlijk een antwoord. Klaarblijkelijk is het getal pi door niemand bedacht, maar heeft zich over de eeuwen ontwikkeld. De eerste die bezig waren om de oppervlakte van een cirkel uit te rekenen (pi) waren de Babyloniërs daarna kwamen:

  • in 1650 voor Chr. de Egyptische priester Ahmose
  • in de bijbel (rond 950 v.Chr.) wordt pi uitgerekend (2 Kronieken 4:2 en 1 Koningen 7 vers 23)
  • Archimedes
  • rond 480 voor Chr. brak de Chinees Zu Chongzhi zijn hoofd over hoeveel pi is
  • in het Indiase tijdperk (500 voor Chr.) was het Aryabhata
  • in 1427 na Christus was het in Arabische wereld de wiskundige Al-Kashi
  • de Fransman François Viète (1593 na Chr.) gebruikte de Archimedes methode om pi te berekenen
  • in 1596 na Chr. was het L. van Ceulen die pi tot op 35 decimalen achter de komma wist te berekenen

(bron: pi geschiedenis )

Waar heb je pi voor nodig?

Als je de omtrek van een cirkel wilt weten, vraag me niet waarom, dan kan je niet zonder het getal Pi. Stel voor je wilt de omtrek van onderstaande cirkel weten dan ga je als volgt te werk, je meet de diameter en dat vermenigvuldig je met 3,14. Et voilà de omtrek is bekend!

De straal is de halve diameter (de halve doorsnede )

De straal is de halve diameter (de halve doorsnede )

Als je de oppervlakte wilt uitrekenen van bijvoorbeeld je ronde grasveld, omdat je wilt weten hoeveel vierkante meter graszoden je nodig hebt, dan heb je daarvoor deze formule nodig : oppervlakte grasveld= straal x straal x 3,14.

Pi – benaderingsdag wordt meestal alleen op scholen, wiskundige faculteiten, en door enthousiaste wiskunstenaars gevierd. Laten we eens gek doen en gewoon een stukje pie nemen op pi – benaderingsdag

Deel dit bericht