afbeelding versterkt benaderingsdag

22 juli – Pi – benaderingsdag | Wereld Hersendag | Nationale Hangmatdag | Via Gladiola | Tilburgse Kermis

Waarom (π) Pi – benaderingsdag?

Zoals je de Pi-dag op 14 maart hebt en de Tau-dag op 28 juni zo heb je dus op 22 juli de Pi-benaderingsdag (Pi Approximation Day). Waarom is Pi – benaderingsdag vandaag? Naar het laat aanzien was, de grootste wiskundige van de oudheid en natuurkundige, Archimedes van Syracuse (287-212 voor Christus) de eerste die het gelukt was om een redelijke nauwkeurige benadering van pi te geven. Hij berekende dat de waarde van pi tussen 3,140845 (223/71) < pi (p) <3,142857 l (22/7) lag. Zie je de breuk 22/7 als datumnotatie dan kom je dus uit op 22 juli.

Dé vraag op Pi – benaderingsdagaa: waar heb je pi voor nodig?

Als je de omtrek van een cirkel wilt weten, vraag me niet waarom, dan kan je niet zonder het getal Pi. Stel voor je wilt de omtrek van onderstaande cirkel weten dan ga je als volgt te werk, je meet de diameter en dat vermenigvuldig je met 3,14. Et voilà de omtrek is bekend!

cirkel-met-straal-en-diameter
De straal is de halve diameter (de halve doorsnede )

Als je de oppervlakte wilt uitrekenen van bijvoorbeeld je ronde grasveld, omdat je wilt weten hoeveel vierkante meter graszoden je nodig hebt, dan heb je daarvoor deze formule nodig : oppervlakte grasveld= straal x straal x 3,14.

Pi – benaderingsdag wordt meestal alleen op scholen, wiskundige faculteiten, en door enthousiaste wiskunstenaars gevierd. Laten we eens gek doen en gewoon een stukje pie nemen op pi – benaderingsdag.

Wanneer is pi ontdekt?

Die vraag kwam bij mij omhoog en bij elke vraag hoort natuurlijk een antwoord. Klaarblijkelijk is het getal pi door niemand bedacht, maar heeft zich over de eeuwen ontwikkeld. De eerste die bezig waren om de oppervlakte van een cirkel uit te rekenen (pi) waren de Babyloniërs daarna kwamen:

  • in 1650 voor Chr. met de Egyptische priester Ahmose
  • rond 950 v.Chr. wordt in de Bijbel pi uitgerekend (2 Kronieken 4:2 en 1 Koningen 7 vers 23)
  • Archimedes
  • rond 480 voor Chr. brak de Chinees Zu Chongzhi zijn hoofd over hoeveel pi is
  • daarna kwam het Indiase tijdperk (500 voor Chr.) met Aryabhata
  • in 1427 na Christus was het in Arabische wereld de wiskundige Al-Kashi
  • de Fransman François Viète (1593 na Chr.) gebruikte de Archimedes methode om pi te berekenen
  • in 1596 na Chr. was het Ludolph van Ceulen die pi tot op 35 decimalen achter de komma wist te berekenen

Y-cruncher

Door de eeuwen heen is men bezig om pi op zoveel mogelijk decimalen achter de komma te berekenen. Dankzij de computer is het vandaag de dag makkelijker om het aantal decimalen achter de komma tot in de biljoenen uit te rekenen. In 2016 zette Pi-liefhebber Peter Trueb een wereldrecord: hij berekende ruim 22 biljoen cijfers, 22.459.157.718.361 om precies te zijn, die achter de komma in de constante horen. En dat betekent dat we 9 biljoen meer decimalen hebben dan in 2016. Hij heeft dat niet zelf berekend maar heeft hiervoor het y-cruncher softwareprogramma gebruikt. Tenminste dat heb ik me laten vertellen. Maar dat is niet het record. Volgens Google heeft Google zelf het record in handen. Google heeft namelijk haar cloud aan het werk gezet om de waarde van Pi tot 100 biljoen cijfers te berekenen. Dat is, aldus Goolge, een wereldrecord is voor Pi-crunching.

Op de vrijdag van de Vierdaagse ga je natuurlijk naar Nijmegen toe

Deel dit bericht