afbeelding versterkt herdenkingsdag voor Drugsgebruikers

21 juli – Internationale herdenkingsdag voor Drugsgebruikers | Belgische Nationale Feestdag | Internationale Junkfood Dag

Internationale herdenkingsdag voor Drugsgebruikers

21 juli wordt gevierd als de Internationale herdenkingsdag voor Drugsgebruikers. Het is bedoeld om degenen te herdenken die zijn overleden als direct of indirect gevolg van drugsgebruik, slecht beleid of onrechtvaardige drugswetgeving. Vaak wordt het leven van drugsgebruikers verkort vanwege de criminalisering en stigmatisering door het gebruik van drugs. Het staat in rood geschreven in de agenda van het International Drug Policy Consortium, het International Network of People who Use Drugs (INPUD) in samenwerking met UNAIDS. Met ongeveer het zelfde idee achter de dag wordt jaarlijks op 26 juni de Internationale Dag tegen Drugsmisbruik en Illegale Handel, of Werelddrugsdag, gevierd om de actie en samenwerking te versterken om een wereld vrij van drugsmisbruik te bereiken.

Over International Network of People who Use Drugs

Het International Network of People who Use Drugs (INPUD) is een organisatie die de gezondheid en rechten van de drugsgebruikende gemeenschap aan de kaak te stellen en aan te vechten. Maar is ook bedoeld om stigma, discriminatie en de criminalisering van mensen die drugs gebruiken en de impact ervan bespreekbaar te maken. Het streeft er ook naar dit te bereiken door processen van empowerment en belangenbehartiging op internationaal niveau, terwijl empowerment en belangenbehartiging op gemeenschaps-, nationaal en regionaal niveau worden ondersteund.

Thema van de internationale herdenkingsdag voor Drugsgebruikers

Het thema van de Internationale Herdenkingsdag voor Drugsgebruikers in 2022 is hetzelfde als de International day against drug abuse and illicit Trafficking (26 juni). Het thema is Addressing drug challenges in health and humanitarian crises (Drugsuitdagingen aanpakken in gezondheids- en humanitaire crises). Dit thema gaat in op de verschillende uitdagingen waarmee de wereld wordt geconfronteerd en probeert stappen te ondernemen om een wereld te creëren die vrij is van drugsgebruik.

Cannabisgebruik door volwassenen in Nederland

  • cannabis is de meest gebruikte illegale drug
  • 24,6% van de bevolking van 18 jaar en ouder heeft in 2021 cannabis gebruikt
  • in 2021 gebruikten meer mannen dan vrouwen cannabis
  • 1,7% bevolking gebruikt dagelijkse of bijna dagelijkse cannabis

Waarom is deze herdenkingsdag belangrijk?

Deze dag heeft tot doel meer kennis te verspreiden over de schadelijke gevolgen van drugsmisbruik. Het gaat er ook om de jongeren verantwoordelijkheidsgevoel bij te brengen, zodat ze niet ten prooi vallen aan drugs. Op scholen en universiteiten worden verschillende evenementen georganiseerd om de studenten voor te lichten en te informeren over de gevaren van drugsgebruik. Op de UNODC-website staat hoe jij en ik hieraan een steentje kunnen bijdragen. Namelijk door echte feiten over de drugssituatie te delen, inclusief de gezondheidsrisico’s, in de hoop dat het zal bijdragen aan de oplossing van het wereldwijde drugsprobleem.

Tis een rustige “dagen van” dag vandaag. Ook een keer lekker, toch?

Deel dit bericht