21 maart – Dag van de Leerplicht | Happy Bach Day | Dag tegen Racisme en Discriminatie | Opening Keukenhof | Dag van de Alleenstaande Ouder | Holifeest | Dag van de Clusterhoofdpijn | Dag van de Astrologie | Dag van het Bos | Kleurendag | Dag van Nowruz | Dag van het Poppenspel | Dag van het Downsyndroom| Verjaardag Twitter | Poëziedag

Over de Dag van de Leerplicht

Elke derde donderdag in maart is gereserveerd voor de Dag van de Leerplicht, en dit jaar is het niet anders dan de andere jaren. Op Dag van de Leerplicht staan we stil bij schoolverzuim en het belang van het behalen van een diploma of startkwalificatie. Het landelijke thema van dit jaar is: We vieren het recht op onderwijs en ontwikkeling. Om aandacht te besteden aan het recht op onderwijs organiseren leerplichtambtenaren, docenten, ouders, scholen en gemeenten allerlei acties.

Wat is het verschil tussen leerplicht en kwalificatieplicht?

In Nederland zijn kinderen vanaf hun 5e tot en met het schooljaar waarin ze 16 jaar worden leerplichtig. Heb je in die periode een havo-, vwo-, of MBO-2 (of hoger) diploma behaald, de zogenaamde startkwalificatie, dan mag je van school. Zo niet dan val je van je 16e tot je 18e jaar onder de kwalificatieplicht. Met de kwalificatieplicht wil de overheid bereiken dat je school afmaakt en een diploma behaald.

Kinderwetje van Van Houten

In 1874 was het de liberale politicus Samuel van Houten die een wetsvoorstel indiende die kinderarbeid moest verbieden. Het ingediende wetsvoorstel, die kinderen jonger dan twaalf jaar verbood om in fabrieken te werken, heette voluit: “De Wet houdende maatregelen tot het tegengaan van overmatige arbeid en verwaarlozing van kinderen”. Deze wet staat beter bekend als “het Kinderwetje van Van Houten”. Helaas gold de wet alleen voor fabrieksarbeid, kinderarbeid op het land bleef wel toegestaan.

Het heeft tot aan 1900 geduurd voordat de leerplichtwet daadwerkelijk werd aangenomen. En dan nog omdat een tegenstander van deze wet, de heer Francis David Schimmelpenninck, van zijn paard viel en daardoor de stemming miste. Pas op 1 januari 1901 ging de eerste leerplichtwet in Nederland daadwerkelijk van kracht.

5e editie Happy Bachdag

De eerste dag van de lente is tevens de geboortedag (21 maart 1685) van Johann Sebastian Bach. Ter nagedachtenis aan deze invloedrijke componist is de Happy Bachdag in het leven geroepen. Op Happy Bachdag zal in Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Dordrecht de muziek van Bach door de stad schallen. Het mooie aan Happy Bachdag is dat je er niet voor naar het theater hoeft te gaan, je kunt namelijk de muziek op honderden plekken dwars door de steden aan treffen, zoals bijvoorbeeld in winkels, parkeergarages, cafés, sportscholen en restaurants.

Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie

De VN heeft 21 maart uitgeroepen tot “International Day for the Elimination of Racial Discrimination”. In 1979 besloot de VN om op 21 maart de “Week of Solidarity with the Peoples Struggling against Racism and Racial Discrimination” te laten beginnen. De internationale week en dag werden ingesteld naar aanleiding van het bloedbad in Sharpeville in Zuid-Afrika op 21 maart 1960, waarbij de politie het vuur opende op een groep mensen die demonstreerde tegen apartheid.

Een dag en week waarin kennis en informatie over de diversiteit van menselijke rassen, etniciteit en gebruiken centraal staat. Kennis is de eerste stap op weg naar het uitbannen van racisme en het creëren voor meer begrip, tolerantie en acceptatie. Zoals de geschiedenis ons leert kan raciale intolerantie leiden tot ernstige conflicten. Wil jij een tegengeluid laten horen? Loop dan op 23 maart mee in de demonstratie “Samen tegen Racisme” in Amsterdam. Startpunt is de Dam, demonstratie begint om 14.00.

Welke dagen hebben we nog meer vandaag?

Deel dit bericht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.