20 november – Afrika Industrialisatie Dag | Kinderrechtendag | Universele Kinderdag | Transgender Gedenkdag

Afrika Industrialisatie Dag

Dankzij de Verenigde Naties vieren wij jaarlijks op 20 november de Afrika Industrialisatie Dag. Een dag waarop evenementen worden georganiseerd om mensen bewust te maken van het belang van de industrialisatie in Afrika en de uitdagingen waarmee het continent te maken heeft. Elk jaar krijgt haar eigen thema en het thema voor 2018 is: “Promoting Regional Value Chains in Africa: A pathway for accelerating Africa’s structural transformation, industrialization and pharmaceutical production”.

In het thema komt de term “waardeketens” naar voren, aangezien ik niet helemaal thuis ben in deze materie heb ik eerst moeten opzoeken wat er mee bedoeld wordt. De kortste uitleg is deze: waardeketen is een opeenvolgende waardetoevoeging in het doorlopen van processtappen.

Dus met het stimuleren van regionale waardeketens zal het traject van de Afrikaanse hervorming, industrialisatie en farmaceutische productie sneller gaan. Klik hier voor meer info.

Universele Kinderdag

De VN Universele Kinderdag werd in 1954 opgericht en dat wordt elk jaar gevierd om de internationale saamhorigheid te bevorderen en om het bewustzijn en welzijn van kinderen te vergroten. Op 20 november 1959 werd door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de Verklaring van de Rechten van het Kind goedgekeurd. En het is de datum dat in 1989 de Algemene Vergadering van de VN het Verdrag inzake de Rechten van het Kind aannam. Sinds 1990 is Universele Kinderdag ook de dag waarop de Algemene Vergadering van de VN zowel de verklaring als de conventie over kinderrechten heeft aangenomen.

Doe mee en #GoBlue

Het thema voor 2018 is: Kinderen nemen de wereld over en maken de wereld blauw. Hoe kun je meedoen?

Enkele hoogtepunten van de festiviteiten van dit jaar zijn: UNICEF zal vandaag een Emmy-genomineerde actrice benoemen als haar jongste Goodwill-ambassadeur, kenmerkende gebouwen zullen blauw verlicht worden, wereldwijd zijn kinderen de baas in: parlementen, scholen, bedrijven, op nieuwszenders, televisieprogramma’s en radiostations.

Kinderrechtendag

De Verenigde Naties heeft UNICEF aangesteld als een soort toezichthouder op de Universele Verklaring van de Rechten van het Kind, zij mogen landen er op aanspreken als ze een loopje nemen met kinderrechten. Dit verdrag is intussen door 196 landen geratificeerd (bekrachtigen van een internationaal verdrag). Dit zijn alle lidstaten van de Verenigde Naties, op de Verenigde Staten na! De VS heeft het verdrag wel getekend maar nog steeds niet het geratificeerd*. Ook niet onder 8 jaar president Obama. Het grootste obstakel is dat ze door het verdrag te ratificeren de doodstraf van minderjarigen moeten afschaffen.

*(wat is het verschil tussen ratificeren en ondertekenen?)

Transgender Gedenkdag

De Transgender Day of Remembrance werd in het leven geroepen om diegenen te herdenken die zijn omgekomen door anti-transgender haatgevoelens of vooroordelen. De directe aanleiding was de moord op Rita Hester in 1998, een transgender. Ter nagedachtenis aan haar en alle andere slachtoffers begon men in San Francisco een jaar later op 20 november een wake bij kaarslicht en werd het “Remembering our Deads” online project gestart. Vandaag herdenken we alle slachtoffers die tussen 20 november 2017 en 19 november 2018 zijn vermoord.

De internationale gedenkdag vindt vanavond bij het Homomonument in Amsterdam plaats. (18.30 – 19.30). De landelijke Transgender Gedenkdag werd jongstleden zondag in Lelystad, gehouden.

Deel dit bericht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.