gehaktdag

20 mei – Gehaktdag | Wereld Bijendag | Annie M.G. Schmidt dag | Africa Week | AiArtritis Dag | Metrologiedag | Het Weekend van de Rollende Keukens | Dag van de Zee

Gehaktdag (aka Verantwoordingsdag)

Voor de Tweede Kamer heet traditiegetrouw de derde woensdag in mei Verantwoordingsdag; ook wel Gehaktdag of Bijltjesdag (de dag van de waarheid) genoemd. Wat gebeurt er op Gehaktdag? Namens het kabinet presenteert de minister van Financiën het Financieel Jaarverslag van het Rijk en de jaarverslagen van alle ministeries aan de voorzitter van de Tweede Kamer. Vervolgens zal hij de Tweede Kamer toespreken. De minister kijkt terug op de economie en financiën van het afgelopen jaar. Ook worden de inkomsten en uitgaven van het begrotingsjaar en laat zien hoe de verschillende ministeries het geld in boekjaar 2019 hebben besteed.

Na Gehaktdag het Verantwoordingsdebat

Een week na Verantwoordingsdag wordt in de Tweede Kamer het Verantwoordingsdebat gehouden. Dit debat gaat specifiek over de Verantwoordingsstukken die de Tweede Kamer heeft ontvangen. Bij het debat is naast de minister-president onder andere ook de minister van Financiën aanwezig. De jaarverslagen (Verantwoordingsstukken) worden behandeld als wetsvoorstel. Als de wetsvoorstellen worden aangenomen door de Eerste en Tweede Kamer dan is daarmee het begrotingsjaar afgesloten. Het verantwoordingsdebat zal op 27 mei plaatsvinden.

Monitor Brede Welvaart

Het CBS publiceert op Verantwoordingsdag de Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals. Een rapport waarin beschreven wordt hoe de welvaart zich in Nederland ontwikkelt. Het gaat daarbij niet alleen om het bruto binnenlands product (bbp) maar ook de economische als de ecologische en sociaal-maatschappelijke aspecten van welvaart tellen mee.

3e editie Wereld Bijendag

We zijn voor ons voortbestaan afhankelijk van bijen en andere bestuivers, zoals vlinders, vleermuizen en kolibries. Waarom? Mondiaal gezien zijn bijna 90% van alle wildbloeiende plantensoorten geheel of gedeeltelijk afhankelijk van bestuiving door dieren. Net zoals meer dan 75% van alle voedselgewassen en 35% van de landbouwgrond.

Bestuivers dragen niet alleen rechtstreeks bij aan de voedselzekerheid, maar zijn ook essentieel voor het behoud van de biodiversiteit. Een wereld zonder bijen zou een wereld zijn zonder fruit, groenten, noten en zaden. Met andere woorden: zonder de bij drinken jij en ik bijvoorbeeld geen koffie meer en eten we ook geen appels of aardbeien. Het initiatief voor een World Bee Day is afkomstig van de imkerverenigingen in Slovenië.

Bee engaged!

Bee engaged is een virtueel evenement dat in het teken staat van de belangrijke rol van bijen, hun honingproductie en de rol van imkers. Het laat ook zien welke invloed de COVID-19-pandemie heeft op de bijenteeltsector. Onder meer een krimpende afzetmarkt waardoor de imker zich slecht financieel kan bedruipen.

Welke dagen worden ook op 20 mei georganiseerd?

Dagen die door COVID-19 zijn afgelast, verzet of veranderd qua invulling:

Deel dit bericht